Nieuws > Nieuwsbrief


4 tot 6 keer per jaar geeft het LNB een nieuwsbrief uit. Wilt u op onze mailinglist? Meld u dan aan via info@landschapsnetwerkbrummen.nl onder vermelding van uw naam en mailadres.

Nieuwsbrief september
De lange en droge zomer is voorbij en het hele Brummense landschap snakt naar regen. Het bewijs dat er goed nagedacht moet worden welke maatregelen in het kader van klimaatadaptatie genomen moeten worden.

WaardeVOL Brummen

WaardeVOL Brummen is een project van het Waterschap Vallei en Veluwe in opdracht van de provincie. Doel is landschap tussen Hall en Voorstonden zo aan te passen dat het beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijv. aan extreme droge perioden en extreme buien. Vervelend voor bewoners en nadelig voor boeren, maar ook invloed op biodiversiteit. Het project kende een valse start. Het was te veel als technisch natuurvernattingsproject ingestoken en had onder bewoners van het gebied sterke weerstand opgeroepen. Op 5 juli sprak een breed samengestelde “regiegroep” over een nieuwe start. Rol van het Landschapsnetwerk Brummen is hierin kennis inbrengen en meedenken over hoe je zo’n gebiedsproces zo opzet dat belanghebbenden met elkaar op zoek gaan naar oplossingen die voor zoveel mogelijk partijen waarde opleveren. Ook zal onze deskundigheid over de gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en soorten planten en dieren en rol in het proces gaan spelen. WaardeVOL Brummen biedt kansen om een mooie stap te zetten naar een duurzamer landschap!

+

Voedsel coördinator Marijn Struik is begonnen
Begin augustus is Marijn Struik van Bureau Happyland begonnen als voedsel coördinator in de gemeente Brummen. Marijn bouwt in samenwerking met ons en met Gemeente voort op waar we mee zijn begonnen: een kleine groep lokale voedselproducenten samen te interesseren om hun producten lokaal af te zetten en nieuwe producten voor een toekomstige vraag te ontwikkelen. En tegelijk zorginstellingen stimuleren om te beginnen met lokale afname bij Brummense producenten. Marijn is begonnen met persoonlijke gesprekken met de agrariërs die tot nu toe met ons hebben samengewerkt. Hij gaat ook verkennen hoe bewoners, bedrijven en supermarkten kunnen worden betrokken. Zijn werk wordt betaald uit een subsidie van de provincie, met bijdrage van de Europese Unie. De gemeente is formeel penvoerder van het project, inhoudelijk heeft het Landschapsnetwerk een grote rol.

+

Intussen is in onze buurgemeente Apeldoorn een ander lokaal voedsel initiatief gestart:

Stichting Herenboeren Groote Modderkolk in Loenen zoekt belangstellenden
Vindt U het belangrijk dat uw voedsel lokaal wordt geproduceerd volgens natuur-inclusieve landbouw? Dan is dit een mooie kans! Stichting Herenboeren de Groote Modderkolk in Loenen zoekt gezinnen die lid willen worden van een coöperatie die voedsel (groente, fruit, vlees en eieren) gaat produceren volgens het Herenboeren concept. Meer beleving bij uw voedsel, gezonder voedsel en uitsluitend voor coöperatieleden. Meehelpen op de boerderij mag, maar hoeft niet. Op 1 oktober 20.00u is er weer een informatieavond bij boerderij de Groote Modderkolk in Loenen. Graag leggen wij het uit.

 
 

Kijk voor meer achtergrondinformatie op:
Herenboeren

Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse “Landschapsgesprek”
12 november 2018
20.00 – 22.15u
koffie en thee vanaf 19:30u
Restaurant Reuvershoeve
Zutphensestraat 199, Brummen

Iedereen kent de berichten over de achteruitgang van de insecten en dat de aantallen plattelandsvogels teruglopen. Insecten zijn een onmisbare schakel in de voedselketen. Met het verdwijnen van de insecten zaag je de poten onder het ecosysteem uit. In het Landschapsgesprek gaan we in op de oorzaken van deze achteruitgang, maar geven ook voorbeelden dat herstel van biodiversiteit mogelijk is door gerichte acties en samenwerking.

Herstel de groene infrastructuur in het landschap
We gaan met elkaar in gesprek over acties die elkaar versterken: zoals meer biodiversiteit in onze tuinen, natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers en ruimte voor natuurlijke elementen op agrarische bedrijven.

Wij hopen u te mogen begroeten!

+

Netheidssyndroom in de tuin
Een aardige link voor als u plannen voor uw tuin heeft deze herfst.

Zie ook:
Netheidssyndroom

+

Brood en Spelen
Zoals u in de media wellicht hoorde of las is het ons lid Mariëtte Claringbould (Landschapsarchitecte) en het echtpaar Majella en Dirk Schoonman van agrarisch melkveebedrijf Groot Zuidwijk gelukt tot de een van de winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen te behoren!

Zie ook:
Brood en Spelen

Hun inzending: Sterboeren: sterren voor het landschap.

Voorstel voor een sterrensysteem waarin waardering voor bedrijfsvoering van agrariërs wordt uitgedrukt. Voor boeren zal het een aansporing zijn als meer inzet voor het landschapsonderhoud ook zichtbaar wordt gewaardeerd; hier wordt de aanzet gegeven voor een methodiek waarin waardering voor boeren daadwerkelijk resulteert in een verdienmodel.

Zie ook:
Artikel Volkskrant landbouwsysteem

+

Landschapsnetwerk wordt stichting
We hebben er een tijdje tegenaan zitten hikken: is het slim een stichting te worden? Je hebt er gedoe van, zijn de voordelen dat waard? Ons antwoord is nu: ja! Om subsidie te kunnen krijgen moet je vaak een rechtsvorm zijn. En het is transparanter dan dat iemand een persoonlijke bankrekening heeft. En we denken dat we als stichting door andere partijen serieuzer worden genomen. De komende maand gaan we werken aan de Stichting Landschapsnetwerk Brummen.

Financieel administrateur gezocht! 
Voor de stichting zoeken we nog iemand die het leuk vindt de financiële administratie voor ons te organiseren, wie vindt dat leuk?


Nieuws > Nieuwsbrief


4 tot 6 keer per jaar geeft het LNB een nieuwsbrief uit. Wilt u op onze mailinglist? Meld u dan aan via info@landschapsnetwerkbrummen.nl onder vermelding van uw naam en mailadres.

Nieuwsbrief september
De lange en droge zomer is voorbij en het hele Brummense landschap snakt naar regen. Het bewijs dat er goed nagedacht moet worden welke maatregelen in het kader van klimaatadaptatie genomen moeten worden.

WaardeVOL Brummen

WaardeVOL Brummen is een project van het Waterschap Vallei en Veluwe in opdracht van de provincie. Doel is landschap tussen Hall en Voorstonden zo aan te passen dat het beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Denk bijv. aan extreme droge perioden en extreme buien. Vervelend voor bewoners en nadelig voor boeren, maar ook invloed op biodiversiteit. Het project kende een valse start. Het was te veel als technisch natuurvernattingsproject ingestoken en had onder bewoners van het gebied sterke weerstand opgeroepen. Op 5 juli sprak een breed samengestelde “regiegroep” over een nieuwe start. Rol van het Landschapsnetwerk Brummen is hierin kennis inbrengen en meedenken over hoe je zo’n gebiedsproces zo opzet dat belanghebbenden met elkaar op zoek gaan naar oplossingen die voor zoveel mogelijk partijen waarde opleveren. Ook zal onze deskundigheid over de gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en soorten planten en dieren en rol in het proces gaan spelen. WaardeVOL Brummen biedt kansen om een mooie stap te zetten naar een duurzamer landschap!

+

Voedsel coördinator Marijn Struik is begonnen
Begin augustus is Marijn Struik van Bureau Happyland begonnen als voedsel coördinator in de gemeente Brummen. Marijn bouwt in samenwerking met ons en met Gemeente voort op waar we mee zijn begonnen: een kleine groep lokale voedselproducenten samen te interesseren om hun producten lokaal af te zetten en nieuwe producten voor een toekomstige vraag te ontwikkelen. En tegelijk zorginstellingen stimuleren om te beginnen met lokale afname bij Brummense producenten. Marijn is begonnen met persoonlijke gesprekken met de agrariërs die tot nu toe met ons hebben samengewerkt. Hij gaat ook verkennen hoe bewoners, bedrijven en supermarkten kunnen worden betrokken. Zijn werk wordt betaald uit een subsidie van de provincie, met bijdrage van de Europese Unie. De gemeente is formeel penvoerder van het project, inhoudelijk heeft het Landschapsnetwerk een grote rol.

+

Intussen is in onze buurgemeente Apeldoorn een ander lokaal voedsel initiatief gestart:

Stichting Herenboeren Groote Modderkolk in Loenen zoekt belangstellenden
Vindt U het belangrijk dat uw voedsel lokaal wordt geproduceerd volgens natuur-inclusieve landbouw? Dan is dit een mooie kans! Stichting Herenboeren de Groote Modderkolk in Loenen zoekt gezinnen die lid willen worden van een coöperatie die voedsel (groente, fruit, vlees en eieren) gaat produceren volgens het Herenboeren concept. Meer beleving bij uw voedsel, gezonder voedsel en uitsluitend voor coöperatieleden. Meehelpen op de boerderij mag, maar hoeft niet. Op 1 oktober 20.00u is er weer een informatieavond bij boerderij de Groote Modderkolk in Loenen. Graag leggen wij het uit.

 
 

Kijk voor meer achtergrondinformatie op:
Herenboeren

Uitnodiging voor het bijwonen van het jaarlijkse “Landschapsgesprek”
12 november 2018
20.00 – 22.15u
koffie en thee vanaf 19:30u
Restaurant Reuvershoeve
Zutphensestraat 199, Brummen

Iedereen kent de berichten over de achteruitgang van de insecten en dat de aantallen plattelandsvogels teruglopen. Insecten zijn een onmisbare schakel in de voedselketen. Met het verdwijnen van de insecten zaag je de poten onder het ecosysteem uit. In het Landschapsgesprek gaan we in op de oorzaken van deze achteruitgang, maar geven ook voorbeelden dat herstel van biodiversiteit mogelijk is door gerichte acties en samenwerking.

Herstel de groene infrastructuur in het landschap
We gaan met elkaar in gesprek over acties die elkaar versterken: zoals meer biodiversiteit in onze tuinen, natuurvriendelijk beheer van bermen en oevers en ruimte voor natuurlijke elementen op agrarische bedrijven.

Wij hopen u te mogen begroeten!

+

Netheidssyndroom in de tuin
Een aardige link voor als u plannen voor uw tuin heeft deze herfst.

Zie ook:
Netheidssyndroom

+

Brood en Spelen
Zoals u in de media wellicht hoorde of las is het ons lid Mariëtte Claringbould (Landschapsarchitecte) en het echtpaar Majella en Dirk Schoonman van agrarisch melkveebedrijf Groot Zuidwijk gelukt tot de een van de winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen te behoren!

Zie ook:
Brood en Spelen

Hun inzending: Sterboeren: sterren voor het landschap.

Voorstel voor een sterrensysteem waarin waardering voor bedrijfsvoering van agrariërs wordt uitgedrukt. Voor boeren zal het een aansporing zijn als meer inzet voor het landschapsonderhoud ook zichtbaar wordt gewaardeerd; hier wordt de aanzet gegeven voor een methodiek waarin waardering voor boeren daadwerkelijk resulteert in een verdienmodel.

Zie ook:
Artikel Volkskrant landbouwsysteem

+

Landschapsnetwerk wordt stichting
We hebben er een tijdje tegenaan zitten hikken: is het slim een stichting te worden? Je hebt er gedoe van, zijn de voordelen dat waard? Ons antwoord is nu: ja! Om subsidie te kunnen krijgen moet je vaak een rechtsvorm zijn. En het is transparanter dan dat iemand een persoonlijke bankrekening heeft. En we denken dat we als stichting door andere partijen serieuzer worden genomen. De komende maand gaan we werken aan de Stichting Landschapsnetwerk Brummen.

Financieel administrateur gezocht! 
Voor de stichting zoeken we nog iemand die het leuk vindt de financiële administratie voor ons te organiseren, wie vindt dat leuk?