Landschapsbiografie 2.0 Brummen

Studio544landschapsbiografie

Terug naar projecten

Bewoners en ondernemers spelen een steeds belangrijker rol in de ontwikkeling van ons landschap als onze leefomgeving. De nieuwe omgevingswet is daarop gebaseerd. Daarom wil het Landschapsnetwerk de kennis en betrokkenheid van bewoners van Brummen versterken met een geheel nieuw type landschapsbiografie. Deze Landschapsbiografie 2.0 wordt gemaakt door bewoners en ondernemers. We leggen de verbinding tussen de bestaande waarden van de leefomgeving en de grote opgaven van de toekomst: de aanpassing aan klimaatverandering, de energietransitie, herstel van de biodiversiteit en duurzame voedselsystemen.

De biografie krijgt de vorm van een box met diverse inhoud. Hij komt gratis beschikbaar voor bewoners van de gemeente Brummen.  In de box een overzichtelijk beeld van alle aspecten van het Brummense landschap gekoppeld aan persoonlijke verhalen van bewoners. Maar ook een fietsroute langs favoriete plekken, en een gezelschapspel waardoor je ontdekt hoe diersoorten overleven in het landschap. Ook in de box verslagen van debatavonden en voorbeelden van hoe burgers en overheden met elkaar samenwerken aan een duurzame toekomst. Met deze bijzondere Landschapsbiografie 2.0 willen we andere gemeentes inspireren.

De Landschapsbiografie 2.0 is gepland te verschijnen in Januari 2021.