Wat doen we? > Kennis verdiepen


Het landschap is een dynamisch systeem en omvat natuurgebieden, agrarische gebieden, landgoederen, bedrijventerreinen en dorpen. Deze gebieden lopen ook door elkaar. Kennis over de stand van de natuur, agrarisch gebied of bijvoorbeeld de landgoederen is nodig om het landschap als geheel te kunnen versterken, beschermen of ontwikkelen. Het LNB analyseert en onderzoekt, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals Provincie, Wageningse Universiteit, Natuurgroepen) de stand van het landschap.

Een voorbeeld is het ontleden en analyseren van het landschap in zijn eigen unieke diversiteit, waarbij we 6 zones onderscheiden. Elke zone heeft zijn eigen kenmerken in bodemopbouw, ecologie, cultuurhistorie en economisch gebruik en dat resulteert in ‘landschapstypen’. Deze analyse van het landschap resoneert in de meeste projecten en activiteiten van het LNB. Een ander voorbeeld is onderzoek naar het aanpassingsvermogen van de natuur op het veranderende klimaat. Ook is (het updaten van) kennis van de aanwezige biodiversiteit in het Brummense landschap een continu aandachtspunt.

‘Kennis legt een basis voor verbondenheid’

Zie ook:
Publicaties
Agenda en activiteiten


Wat doen we? > Kennis verdiepen


Het landschap is een dynamisch systeem en omvat natuurgebieden, agrarische gebieden, landgoederen, bedrijventerreinen en dorpen. Deze gebieden lopen ook door elkaar. Kennis over de stand van de natuur, agrarisch gebied of bijvoorbeeld de landgoederen is nodig om het landschap als geheel te kunnen versterken, beschermen of ontwikkelen. Het LNB analyseert en onderzoekt, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals Provincie, Wageningse Universiteit, Natuurgroepen) de stand van het landschap.

Een voorbeeld is het ontleden en analyseren van het landschap in zijn eigen unieke diversiteit, waarbij we 6 zones onderscheiden. Elke zone heeft zijn eigen kenmerken in bodemopbouw, ecologie, cultuurhistorie en economisch gebruik en dat resulteert in ‘landschapstypen’. Deze analyse van het landschap resoneert in de meeste projecten en activiteiten van het LNB. Een ander voorbeeld is onderzoek naar het aanpassingsvermogen van de natuur op het veranderende klimaat. Ook is (het updaten van) kennis van de aanwezige biodiversiteit in het Brummense landschap een continu aandachtspunt.

‘Kennis legt een basis voor verbondenheid’

Zie ook:
Publicaties
Agenda en activiteiten