Wat doen we? > Kennis verdiepen


Het landschap is een dynamisch systeem en omvat natuurgebieden, agrarische gebieden, landgoederen, bedrijventerreinen en dorpen. Deze gebieden lopen ook door elkaar. Kennis over de stand van de natuur, agrarisch gebied of bijvoorbeeld de landgoederen is nodig om het landschap als geheel te kunnen versterken, beschermen of ontwikkelen. Het LNB analyseert en onderzoekt, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals Provincie, Wageningse Universiteit, Natuurgroepen) de stand van het landschap.

‘Kennis legt een basis voor verbondenheid’

In onze nieuwe publicatie Brummen*de Landschapsbiografie, die in april 2021 gratis verkrijgbaar zal zijn voor inwoners van Brummen, hebben we veel kennis bijeengebracht over het Brummense landschap en hoe het is ontstaan. Wetenschappelijke kennis en kennis van bewoners vullen elkaar aan. Met deze landschapsbiografie begrijp je het landschap in de gemeente Brummen. Je snapt  hoe het is ontstaan en steeds weer verandert, hoe het functioneert, en hoe het de basis legt voor welvaart en welzijn. Tegelijkertijd word je geïnspireerd door jouw medebewoners uit Brummen wanneer zij vertellen hoe zij hun landschap zien en ervaren. Zo ontdek je de bijzondere kwaliteiten van het Brummense landschap.

Zie ook:
Publicaties


Wat doen we? > Kennis verdiepen


Het landschap is een dynamisch systeem en omvat natuurgebieden, agrarische gebieden, landgoederen, bedrijventerreinen en dorpen. Deze gebieden lopen ook door elkaar. Kennis over de stand van de natuur, agrarisch gebied of bijvoorbeeld de landgoederen is nodig om het landschap als geheel te kunnen versterken, beschermen of ontwikkelen. Het LNB analyseert en onderzoekt, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals Provincie, Wageningse Universiteit, Natuurgroepen) de stand van het landschap.

Een voorbeeld is het ontleden en analyseren van het landschap in zijn eigen unieke diversiteit, waarbij we 6 zones onderscheiden. Elke zone heeft zijn eigen kenmerken in bodemopbouw, ecologie, cultuurhistorie en economisch gebruik en dat resulteert in ‘landschapstypen’. Deze analyse van het landschap resoneert in de meeste projecten en activiteiten van het LNB. Een ander voorbeeld is onderzoek naar het aanpassingsvermogen van de natuur op het veranderende klimaat. Ook is (het updaten van) kennis van de aanwezige biodiversiteit in het Brummense landschap een continu aandachtspunt.

‘Kennis legt een basis voor verbondenheid’

Zie ook:
Publicaties
Agenda en activiteiten