Wat doen we? > Partijen verbinden


Grote actuele thema’s, zoals natuur-inclusieve landbouw, energietransitie en klimaatverandering, hebben hun weerslag op ons landschap. Voor zulke complexe veranderingen is betrokkenheid en samenwerking nodig van veel partijen met heel verschillende belangen. In een lokale aanpak kan dat. Vanuit dit inzicht werken we aan lokale oplossingen door partijen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is het verbinden van boeren met lokale afnemers van hun producten, zoals zorginstellingen, ondernemers en inwoners in zogenaamde voedselnetwerken. Voor andere voorbeelden zie “de patrijs terug in Brummen” en “WaardeVOL Brummen

‘Het mes moet aan twee kanten snijden’


Wat doen we? > Partijen verbinden

Grote actuele thema’s, zoals natuur-inclusieve landbouw, energietransitie en klimaatverandering, hebben hun weerslag op ons landschap. Voor zulke complexe veranderingen is betrokkenheid en samenwerking nodig van veel partijen met heel verschillende belangen. In een lokale aanpak kan dat. Vanuit dit inzicht werken we aan lokale oplossingen door partijen met elkaar te verbinden. Een voorbeeld is het verbinden van boeren met lokale afnemers van hun producten, zoals zorginstellingen, ondernemers en inwoners in zogenaamde voedselnetwerken. Voor andere voorbeelden zie “de patrijs terug in Brummen” en “WaardeVOL Brummen

‘Het mes moet aan twee kanten snijden’