Wat doen we? > Partijen verbinden


Grote actuele thema’s zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie hebben hun weerslag op onze omgeving. Dit vraagt om inzicht in lokale aanpak. Het LNB zoekt hierin naar oplossingen, door partijen met verschillende belangen te verbinden. Een voorbeeld is het verbinden van boeren met lokale zorginstellingen in het kader van circulaire economieën, de zogenaamde voedselnetwerken. Een ander voorbeeld is het meedenken en bijeenbrengen van waterschap, natuurorganisaties en burgers in het kader van een klimaatadaptatieproject in de gemeente.

‘Het mes moet aan twee kanten snijden’

Voedselnetwerken
Het LNB werkt met boeren en zorginstellingen aan lokale voedselnetwerken. Duurzaam geproduceerd voedsel uit onze eigen omgeving kan voordelen opleveren voor de gezondheid van bewoners, boeren verdienen een betere prijs voor een eerlijk product, het is leuk om te weten waar je eten vandaan komt en last but not least: dit alles komt ook het landschap ten goede.

LNB draagt kennis aan ter onderbouwing van lokale voedselnetwerken, onderzoekt ervaringen die elders zijn opgedaan en probeert partijen te interesseren en te verbinden. Zo jaagt LNB de transitie in denken aan en heeft inmiddels bereikt dat er met provinciale subsidie een coördinator is aangesteld die zorginstellingen en agrarische ondernemers koppelt binnen de gemeente Brummen.

Zie ook:
Publicaties
Agenda en activiteiten
Nieuwsbrief


Wat doen we? > Partijen verbinden

Grote actuele thema’s zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie hebben hun weerslag op onze omgeving. Dit vraagt om inzicht in lokale aanpak. Het LNB zoekt hierin naar oplossingen, door partijen met verschillende belangen te verbinden. Een voorbeeld is het verbinden van boeren met lokale zorginstellingen in het kader van circulaire economieën, de zogenaamde voedselnetwerken. Een ander voorbeeld is het meedenken en bijeenbrengen van waterschap, natuurorganisaties en burgers in het kader van een klimaatadaptatieproject in de gemeente.

‘Het mes moet aan twee kanten snijden’

Voedselnetwerken
Het LNB werkt met boeren en zorginstellingen aan lokale voedselnetwerken. Duurzaam geproduceerd voedsel uit onze eigen omgeving kan voordelen opleveren voor de gezondheid van bewoners, boeren verdienen een betere prijs voor een eerlijk product, het is leuk om te weten waar je eten vandaan komt en last but not least: dit alles komt ook het landschap ten goede.

LNB draagt kennis aan ter onderbouwing van lokale voedselnetwerken, onderzoekt ervaringen die elders zijn opgedaan en probeert partijen te interesseren en te verbinden. Zo jaagt LNB de transitie in denken aan en heeft inmiddels bereikt dat er met provinciale subsidie een coördinator is aangesteld die zorginstellingen en agrarische ondernemers koppelt binnen de gemeente Brummen.

Zie ook:
Publicaties
Agenda en activiteiten
Nieuwsbrief