Bijenlint Leuvenheim en Oeken

Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk samenhangende stukken groen die bij-vriendelijk worden ingericht en beheerd. Het wordt opgezet door een groep bewoners die de insectenrijkdom in hun dorp willen herstellen. In Leuvenheim en Oeken zijn bijenlinten actief. Ze werken samen waardoor ze elkaar op meerdere fronten kunnen versterken.


Cursus wilde bijen in tuinen


Activiteiten en meedoen
In Leuvenheim bestaat het bijenlint uit een kerngroep van ongeveer 10 personen en is er daarnaast een doe-groep van ongeveer 40 personen, die bij specifieke acties hun bijdrage kunnen leveren. Bijenlint Oeken-Voorstonden-Broek zit (medio 2022) in de opbouwfase met een 7-tal enthousiaste bewoners die ermee aan de slag willen. Er worden door het jaar heen activiteiten georganiseerd om het dorp bij-vriendelijker te maken. Wil je meedoen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar bijenlintleuvenheim@gmail.com of bijenlint.oeken@gmail.com.

In Leuvenheim gaat men de komende jaren aan de slag met o.a. ecologisch bermbeheer, bloemrijke (paarden)weides, open tuinen, bloembollenactie, plan en uitvoering voor het “driehoekje” en klompenpad aan de Spankerenseweg en het bij-vriendelijk maken van de schooltuin De Rietgors. In Oeken zullen soortgelijke acties worden opgezet, met om te beginnen het planten van biologische verwilderingsbollen in de herfst van 2022.


Buurt-Bijeenkomst 3 april 2022

Waarom een bijenlint?
Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels, zoals spreeuw en boerenzwaluw, zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

Wat willen bijenlinten bereiken?
Bijenlinten richten zich op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren ze bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe ze in hun eigen tuin (nog) meer rekening kunnen houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom, iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit! 

Het platteland wordt weer aantrekkelijk gemaakt voor soorten door schuilplaatsen, nestel- en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Een dergelijk kleinschalig landschap met zogenaamde stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Het draagt bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vogels, zoogdieren en amfibieën vervolgens weer van.


Monitoring ranonkelbijen

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting van een compleet netwerk van leefgebieden voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen

www.arnhemzoemt.nl


Inzaaiactie bloemrijke bermen

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Doe mee!

Meld je aan voor activiteiten of de WhatsApp groep van het Bijenlint door een mail te sturen naar bijenlintleuvenheim@gmail.com of bijenlint.oeken@gmail.com. Bijenlint Leuvenheim en Oeken

Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk samenhangende stukken groen die bij-vriendelijk worden ingericht en beheerd. Het wordt opgezet door een groep bewoners die de insectenrijkdom in hun dorp willen herstellen. In Leuvenheim en Oeken zijn bijenlinten actief. Ze werken samen waardoor ze elkaar op meerdere fronten kunnen versterken.

Cursus wilde bijen in tuinen

Activiteiten en meedoen
In Leuvenheim bestaat het bijenlint uit een kerngroep van ongeveer 10 personen en is er daarnaast een doe-groep van ongeveer 40 personen, die bij specifieke acties hun bijdrage kunnen leveren. Bijenlint Oeken-Voorstonden-Broek zit (medio 2022) in de opbouwfase met een 7-tal enthousiaste bewoners die ermee aan de slag willen. Er worden door het jaar heen activiteiten georganiseerd om het dorp bij-vriendelijker te maken. Wil je meedoen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar bijenlintleuvenheim@gmail.com of bijenlint.oeken@gmail.com.

In Leuvenheim gaat men de komende jaren aan de slag met o.a. ecologisch bermbeheer, bloemrijke (paarden)weides, open tuinen, bloembollenactie, plan en uitvoering voor het “driehoekje” en klompenpad aan de Spankerenseweg en het bij-vriendelijk maken van de schooltuin De Rietgors. In Oeken zullen soortgelijke acties worden opgezet, met om te beginnen het planten van biologische verwilderingsbollen in de herfst van 2022.

Buurt-Bijeenkomst 3 april 2022

Waarom een bijenlint?
Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels, zoals spreeuw en boerenzwaluw, zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

Wat willen bijenlinten bereiken?
Bijenlinten richten zich op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren ze bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe ze in hun eigen tuin (nog) meer rekening kunnen houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom, iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit! 

Het platteland wordt weer aantrekkelijk gemaakt voor soorten door schuilplaatsen, nestel- en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Een dergelijk kleinschalig landschap met zogenaamde stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Het draagt bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vogels, zoogdieren en amfibieën vervolgens weer van.

Monitoring ranonkelbijen

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting van een compleet netwerk van leefgebieden voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen

www.arnhemzoemt.nl

Inzaaiactie bloemrijke bermen

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Doe mee!

Meld je aan voor activiteiten of de WhatsApp groep van het Bijenlint door een mail te sturen naar bijenlintleuvenheim@gmail.com of bijenlint.oeken@gmail.com.