Bijenlint Leuvenheim

Het Bijenlint Leuvenheim bestaat uit een groep bewoners die de insectenrijkdom in het dorp willen herstellen. Het gaat zoemen in Leuvenheim!

Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels zoals spreeuw en boerenzwaluw zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

We richten ons op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe je in je eigen tuin (nog) meer rekening kunt houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit!

Het platteland maken we weer aantrekkelijk voor soorten door schuilplaatsen en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn de houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Zo’n kleinschalig landschap met bijenlinten en stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Zo dragen we bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vervolgens vogels, zoogdieren en amfibieën weer van.


Een van de bijenlinten is het Klompenpad langs de spoorlijn in Leuvenheim. Hier willen we de rijkdom aan bloeiende planten en insecten vergroten. Op de linker foto is te zien dat de bermen in het voorjaar en zomer al redelijk bloemenrijk zijn met veel scherpe boterbloem en fluitenkruid. Het maaibeheer is echter te rigoureus (zie foto rechts boven), waardoor het pad er na een maaibeurt volledig kaal bij ligt. Het gefaseerd maaien, waarbij steeds een deel van de kruiden blijft staan (ook in de winter!) is belangrijk voor de overleving van veel insecten en andere dieren. Langs het spoor zou een rand van struiken beschutting bieden tegen de treinen. Deze zijn helaas een paar jaar geleden weggehaald. Ook is het treurig dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, direct langs het spoor (zie foto rechtsonder).

Om een beeld te krijgen van de uitgangssituatie van deze berm, zijn we gaan kijken welke wilde bijen en hommels er nu al op dit traject voorkomen. Door in de komende jaren de aantallen wilde bijensoorten te blijven volgen, krijgen we een idee of onze inspanningen ook het gewenste effect hebben.

We waren blij verrast dat langs het Klompenpad een flinke populatie Ranonkelbijen voorkomt.

Zie ook de volledige inventarisatie van wilde bijen en dagvlinders langs het Klompenpad en langs de Arnhemse straat.

De Fluitenkruidbij (links boven) heeft een 1 op 1 relatie met Fluitenkruid. Rechtsboven een sluipwesp op Zevenblad. Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Linksonder de Ranonkelbij die voor het nageslacht stuifmeel nodig heeft van Boterbloemen.  Rechtsonder het bont zandoogje, een vlinder die in de bosrand langs de Arnhemse straat voorkomt.

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting compleet netwerk van leefgebied voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen.

Initiatieven uit de buurt:
www.bijenlintzutphen.nl
www.arnhemzoemt.nl

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Meedoen?
Stuur een mail naar info@landschapsnetwerkbrummen.nlBijenlint Leuvenheim

Het Bijenlint Leuvenheim bestaat uit een groep bewoners die de insectenrijkdom in het dorp willen herstellen. Het gaat zoemen in Leuvenheim!

Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels zoals spreeuw en boerenzwaluw zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

We richten ons op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe je in je eigen tuin (nog) meer rekening kunt houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit!

Het platteland maken we weer aantrekkelijk voor soorten door schuilplaatsen en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn de houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Zo’n kleinschalig landschap met bijenlinten en stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Zo dragen we bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vervolgens vogels, zoogdieren en amfibieën weer van.

Een van de bijenlinten is het Klompenpad langs de spoorlijn in Leuvenheim. Hier willen we de rijkdom aan bloeiende planten en insecten vergroten. Op de linker foto is te zien dat de bermen in het voorjaar en zomer al redelijk bloemenrijk zijn met veel scherpe boterbloem en fluitenkruid. Het maaibeheer is echter te rigoureus (zie foto rechts boven), waardoor het pad er na een maaibeurt volledig kaal bij ligt. Het gefaseerd maaien, waarbij steeds een deel van de kruiden blijft staan (ook in de winter!) is belangrijk voor de overleving van veel insecten en andere dieren. Langs het spoor zou een rand van struiken beschutting bieden tegen de treinen. Deze zijn helaas een paar jaar geleden weggehaald. Ook is het treurig dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, direct langs het spoor (zie foto rechtsonder).

Om een beeld te krijgen van de uitgangssituatie van deze berm, zijn we gaan kijken welke wilde bijen en hommels er nu al op dit traject voorkomen. Door in de komende jaren de aantallen wilde bijensoorten te blijven volgen, krijgen we een idee of onze inspanningen ook het gewenste effect hebben.

We waren blij verrast dat langs het Klompenpad een flinke populatie Ranonkelbijen voorkomt.

Zie ook de volledige inventarisatie van wilde bijen en dagvlinders langs het Klompenpad en langs de Arnhemse straat.

De Fluitenkruidbij (links boven) heeft een 1 op 1 relatie met Fluitenkruid. Rechtsboven een sluipwesp op Zevenblad. Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Linksonder de Ranonkelbij die voor het nageslacht stuifmeel nodig heeft van Boterbloemen.  Rechtsonder het bont zandoogje, een vlinder die in de bosrand langs de Arnhemse straat voorkomt.

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting compleet netwerk van leefgebied voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen.

Initiatieven uit de buurt:
www.bijenlintzutphen.nl
www.arnhemzoemt.nl

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Meedoen?
Stuur een mail naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl