Bijenlint Leuvenheim

Het Bijenlint Leuvenheim bestaat uit een groep bewoners die de insectenrijkdom in het dorp willen herstellen. Het gaat zoemen in Leuvenheim!

Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels zoals spreeuw en boerenzwaluw zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

We richten ons op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe je in je eigen tuin (nog) meer rekening kunt houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit!

Het platteland maken we weer aantrekkelijk voor soorten door schuilplaatsen en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn de houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Zo’n kleinschalig landschap met bijenlinten en stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Zo dragen we bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vervolgens vogels, zoogdieren en amfibieën weer van.

         Klompenpad naast spoorbaan

Een van de bijenlinten is het Klompenpad langs de spoorlijn in Leuvenheim. Hier willen we de rijkdom aan bloeiende planten en insecten vergroten. Op de linker foto is te zien dat de bermen in het voorjaar en zomer al redelijk bloemenrijk zijn met veel scherpe boterbloem en fluitenkruid. Het maaibeheer is echter te rigoureus (zie foto rechts boven), waardoor het pad er na een maaibeurt volledig kaal bij ligt. Het gefaseerd maaien, waarbij steeds een deel van de kruiden blijft staan (ook in de winter!) is belangrijk voor de overleving van veel insecten en andere dieren. Langs het spoor zou een rand van struiken beschutting bieden tegen de treinen. Deze zijn helaas een paar jaar geleden weggehaald. Ook is het treurig dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, direct langs het spoor (zie foto rechtsonder).

Om een beeld te krijgen van de uitgangssituatie van deze berm, zijn we gaan kijken welke wilde bijen en hommels er nu al op dit traject voorkomen. Door in de komende jaren de aantallen wilde bijensoorten te blijven volgen, krijgen we een idee of onze inspanningen ook het gewenste effect hebben.

Ranonkelbijen gevonden langs het Klompenpad in Leuvenheim

We waren blij verrast dat de Ranonkelbij in flinke aantallen aanwezig is in deze berm. Dit is een klein bijtje dat gebonden is aan boterbloemen. Veel wilde bijen hebben een nauwe relatie met een bepaalde plantensoort, dat maakt ze ook zo kwetsbaar. Gelukkig staat in deze berm nog een flinke hoeveelheid Scherpe boterbloemen en op onze bijentocht hebben we meer dan 50 Ranonkelbijen geteld!

Het bijtje maakt nestkamers in een gaatje in dood hout maar gebruikt ook de kleinere gaten van Bijenhotels. In dit geval zullen ze waarschijnlijk hun nest maken in het bos van Huis den Bosch aan de overkant van het spoor. Elke nestkamer wordt gevuld met stuifmeel van de Boterbloem, daarna legt de bij er een eitje in en sluit de kamer af. Daarna maakt ze nog een kamertje tot de gang vol is.
Goed nieuws dat deze gespecialiseerde soort hier nog in behoorlijke aantallen voorkomt! Voor ons een extra stimulans om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze berm verder vooruit gaat.


De Fluitenkruidbij (links boven) heeft een 1 op 1 relatie met Fluitenkruid. Rechtsboven een sluipwesp op Zevenblad. Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Linksonder de Ranonkelbij die voor het nageslacht stuifmeel nodig heeft van Boterbloemen.  Rechtsonder het bont zandoogje, een vlinder die in de bosrand langs de Arnhemse straat voorkomt.

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting compleet netwerk van leefgebied voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen.

Initiatieven uit de buurt:
www.bijenlintzutphen.nl
www.arnhemzoemt.nl

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Meedoen?
Stuur een mail naar info@landschapsnetwerkbrummen.nlBijenlint Leuvenheim

Het Bijenlint Leuvenheim bestaat uit een groep bewoners die de insectenrijkdom in het dorp willen herstellen. Het gaat zoemen in Leuvenheim!

Iedereen kent de berichten dat de insecten met 75% achteruit zijn gegaan in het landelijk gebied. Gewone vogels zoals spreeuw en boerenzwaluw zijn met 30% achteruitgegaan. Insecten zijn onmisbaar in de kringlopen van de natuur.

We richten ons op herstel van bloemrijke bermen, de aanleg van bloemrijke akkerranden in overleg met de boer en de aanleg van bosjes en houtwallen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor bewoners met tips hoe je in je eigen tuin (nog) meer rekening kunt houden met bijen, vlinders en vogels. Kortom iedereen kan wat doen en natuurvriendelijke tuinen vormen belangrijke schakels in het herstel van de biodiversiteit!

Het platteland maken we weer aantrekkelijk voor soorten door schuilplaatsen en voedselplekken te ontwikkelen. Dat zijn de houtwallen, bloemrijke bermen, dijken, akkerranden, poelen en de natuurlijke tuinen. Zo’n kleinschalig landschap met bijenlinten en stapstenen helpt om de biodiversiteit op het platteland te herstellen. Zo dragen we bij aan een samenhangend netwerk van leefgebieden, waar wilde planten en insecten zich thuis voelen. En daar profiteren vervolgens vogels, zoogdieren en amfibieën weer van.

         Klompenpad naast spoorbaan

Een van de bijenlinten is het Klompenpad langs de spoorlijn in Leuvenheim. Hier willen we de rijkdom aan bloeiende planten en insecten vergroten. Op de linker foto is te zien dat de bermen in het voorjaar en zomer al redelijk bloemenrijk zijn met veel scherpe boterbloem en fluitenkruid. Het maaibeheer is echter te rigoureus (zie foto rechts boven), waardoor het pad er na een maaibeurt volledig kaal bij ligt. Het gefaseerd maaien, waarbij steeds een deel van de kruiden blijft staan (ook in de winter!) is belangrijk voor de overleving van veel insecten en andere dieren. Langs het spoor zou een rand van struiken beschutting bieden tegen de treinen. Deze zijn helaas een paar jaar geleden weggehaald. Ook is het treurig dat er nog steeds bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, direct langs het spoor (zie foto rechtsonder).

Om een beeld te krijgen van de uitgangssituatie van deze berm, zijn we gaan kijken welke wilde bijen en hommels er nu al op dit traject voorkomen. Door in de komende jaren de aantallen wilde bijensoorten te blijven volgen, krijgen we een idee of onze inspanningen ook het gewenste effect hebben.

Ranonkelbijen gevonden langs het Klompenpad in Leuvenheim

We waren blij verrast dat de Ranonkelbij in flinke aantallen aanwezig is in deze berm. Dit is een klein bijtje dat gebonden is aan boterbloemen. Veel wilde bijen hebben een nauwe relatie met een bepaalde plantensoort, dat maakt ze ook zo kwetsbaar. Gelukkig staat in deze berm nog een flinke hoeveelheid Scherpe boterbloemen en op onze bijentocht hebben we meer dan 50 Ranonkelbijen geteld!

Het bijtje maakt nestkamers in een gaatje in dood hout maar gebruikt ook de kleinere gaten van Bijenhotels. In dit geval zullen ze waarschijnlijk hun nest maken in het bos van Huis den Bosch aan de overkant van het spoor. Elke nestkamer wordt gevuld met stuifmeel van de Boterbloem, daarna legt de bij er een eitje in en sluit de kamer af. Daarna maakt ze nog een kamertje tot de gang vol is.
Goed nieuws dat deze gespecialiseerde soort hier nog in behoorlijke aantallen voorkomt! Voor ons een extra stimulans om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze berm verder vooruit gaat.

De Fluitenkruidbij (links boven) heeft een 1 op 1 relatie met Fluitenkruid. Rechtsboven een sluipwesp op Zevenblad. Sluipwespen zijn natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups. Linksonder de Ranonkelbij die voor het nageslacht stuifmeel nodig heeft van Boterbloemen.  Rechtsonder het bont zandoogje, een vlinder die in de bosrand langs de Arnhemse straat voorkomt.

Meer weten over wilde bijen
www.bijenlint.nl website van de bijenstichting over wilde bijen en honingbijen
www.bijenlandschap.nl inrichting compleet netwerk van leefgebied voor wilde bijen
www.vlinderstichting.nl/lijst-vanwaardplanten overzicht waardplanten waarop de vlinders hun eitjes leggen.

Initiatieven uit de buurt:
www.bijenlintzutphen.nl
www.arnhemzoemt.nl

Tips voor biodiverse tuinen
www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders
www.natuurmonumenten.nl/tuin
www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting

Meedoen?
Stuur een mail naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl