Wat doen we? > Kennis en beleven

Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voor komen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis daaraan bijdragen. Daartoe bevorderen we kennisuitwisseling en discussie, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Landschapsgesprek in november. Of door de uitgave van een landschapsbiografie.

Klik hier voor Brummen-de Landschapsbiografie.

'Je ziet meer als je weet wat je ziet'

Een landschap is een complex systeem. Daarom is kennis van het landschap nodig om het doeltreffend te beheren. Of aan te passen aan de toekomst. Denk aan adaptatie van het landschap aan de gevolgen van klimaatverandering. Of aan de overgang naar een toekomstbestendige landbouw in een gezond landschap.

Het Landschapsnetwerk vergaart recente inzichten uit de  wetenschap en ontsluit die voor toepassing in Brummen. Een voorbeeld is het rapport over landschap en gezondheid. We maken wetenschap bruikbaar door wetenschappelijke feiten te verbinden met inzichten van bewoners en ondernemers.

Zie ook: Publicaties


Wat doen we? > Kennis en beleving

Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voor komen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis daaraan bijdragen. Daartoe bevorderen we kennisuitwisseling en discussie, bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse Landschapsgesprek in november. Of door de uitgave van een landschapsbiografie.

Klik hier voor Brummen-de Landschapsbiografie.

'Je ziet meer als je weet wat je ziet'

Een landschap is een complex systeem. Daarom is kennis van het landschap nodig om het doeltreffend te beheren. Of aan te passen aan de toekomst. Denk aan adaptatie van het landschap aan de gevolgen van klimaatverandering. Of aan de overgang naar een toekomstbestendige landbouw in een gezond landschap.

Het Landschapsnetwerk vergaart recente inzichten uit de  wetenschap en ontsluit die voor toepassing in Brummen. Een voorbeeld is het rapport over landschap en gezondheid. We maken wetenschap bruikbaar door wetenschappelijke feiten te verbinden met inzichten van bewoners en ondernemers.

Zie ook: Publicaties