Projecten > Publicaties


Hier vind u relevante (kranten)artikelen en publicaties verzorgd door het LNB, in pdf formaat.

Een landschap vol energie: Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019
Elk jaar organiseert het Landschapsnetwerk Brummen het Brummense Landschapsgesprek. In 2019 was het thema de energietransitie, georganiseerd in nauwe samenwerking met BrummenEnergie. Wat de energietransitie concreet betekent, staat volop in de aandacht van de politiek, maar de discussie heeft de burger nog niet echt bereikt. Hoog tijd om daar verandering in aan te brengen.

Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019

Advies LNB: Herstel groene infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone
Bermen, oevers en dijken vormen een belangrijke basisstructuur voor de biodiversiteit in het landschap. Dit geldt echter alleen als ze goed worden beheerd. Helaas is er in de afgelopen decennia een beheerpraktijk ontstaan met klepelen en laten liggen van het maaisel of slootvuil. Dit heeft tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit van de voorheen bloemrijke bermen in onze gemeente geleid. Die achteruitgang wordt o.a. zichtbaar door verruiging van de bermen met brandnetel en braam. Een ontwikkeling waardoor het bermbeheer alleen maar duurder wordt. Bloemrijke bermen en oevers, met bijbehorende insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden. Dat betekent dat het dode materiaal moet worden weggehaald. Rijkdom door schaarste dus. De praktijk van maaien, even laten liggen en dan afvoeren zorgt voor verschraling en herstel van soortenrijkdom. Dit is in feite hoe bloemrijke hooilanden eeuwenlang zijn beheerd.

Gelukkig zijn er in Gelderland steeds meer gemeentes die tot een ecologisch beheer van de bermen zijn overgegaan. Naast bekende gemeentes op dit gebied als Apeldoorn en Ede zijn er ook recente voorbeelden, zoals Zaltbommel, Nunspeet en Montferland. Deze gemeenten hebben besloten om via goed beheer van de bermen bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit van het landelijk gebied.

Na een aantal gesprekken van LNB met de gemeente lijkt er inmiddels ook in Brummen ruimte te ontstaan voor verbetering van het beheer. Een stap naar verbetering van het bermbeheer vindt u in dit rapport. U leest hoe goed beheerde bermen, dijken en oevers niet alleen als leefgebied bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied, maar tegelijk een rol hebben als ecologische verbindingszone. De bermen, oevers en dijken dragen zo maximaal bij aan een robuust natuurnetwerk in Brummen.

Advies Herstel groene infrastructuur in Brummen

Fietsroute: Landschap Brummen
Een ‘fietstocht door de tijd’ van Veluwe naar IJssel. We nemen u via deze route mee naar de mooiste plekken in het landschap van Brummen. Onderweg maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daar is verrassend veel van terug te vinden voor wie weet waar je op moet letten. Met duidelijke routebeschrijving en kaart.

Fietsroute Landschap Brummen – van Veluwe naar IJssel

‘Verbinden, Groeien en Doen’. Landschapsnetwerk Brummen. (2017)
is de titel van een gelegenheids Magazine dat Landschapsnetwerk Brummen samen met tlu landschapsarchitecten uitgaf in het kader van een inzending op de prijsvraag ’Maak Gelderland Mooier’. Deze prijsvraag werd in 2017 uitgeschreven door de provincie Gelderland. Deze inzending won de tweede prijs. Het magazine laat in een reeks artikelen, interviews, foto’s en striptekeningen een dwarsdoorsnede zien van het werk van het LNB. Aantrekkelijk opgemaakt geeft het een goed beeld van onze activiteiten, doelen, wensen en interacties met andere inwoners van deze omgeving.

Verbinden, Groeien en Doen


Brummen: ons landschap, onze toekomst. Een droom van het Landschapsnetwerk Brummen’ (2016)
Dit betreft een visie, die voortkwam uit de gemeenschappelijke droom voor de toekomst van het Brummens landschap samengesteld door de (toenmalige) leden van het LNB. Met deze publicatie (oplage 200 stuks) zette het netwerk een belangrijke stap naar grotere bekendheid met de intenties van dit bewonerscollectief. 

Brummen: ons landschap, onze toekomst

‘Brummense natuurschatten’ (2016)
In deze folder staat de veelzijdige en bijzondere flora en fauna centraal die het Brummense landschap rijk is. De beschrijvingen zijn gekoppeld aan de 6 landschapstypen die we tegenkomen als men zich van Veluwe naar IJssel begeeft. Juist al deze verschillende landschapstypen bieden de basis voor zo’n rijke, gevarieerde flora en fauna, waar het IJsseldal, en de gemeente Brummen in het bijzonder, rijk aan is. 

Brummense natuurschatten


Documentatie > Publicaties


Hier vind u relevante (kranten)artikelen en publicaties verzorgd door het LNB, in pdf formaat.

Publicaties

Een landschap vol energie: Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019
Elk jaar organiseert het Landschapsnetwerk Brummen het Brummense Landschapsgesprek. In 2019 was het thema de energietransitie, georganiseerd in nauwe samenwerking met BrummenEnergie. Wat de energietransitie concreet betekent, staat volop in de aandacht van de politiek, maar de discussie heeft de burger nog niet echt bereikt. Hoog tijd om daar verandering in aan te brengen.

Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019

Fietsroute: Landschap Brummen
Een ‘fietstocht door de tijd’ van Veluwe naar IJssel. We nemen u via deze route mee naar de mooiste plekken in het landschap van Brummen. Onderweg maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daar is verrassend veel van terug te vinden voor wie weet waar je op moet letten. Met duidelijke routebeschrijving en kaart.

Fietsroute Landschap Brummen – van Veluwe naar IJssel

‘Verbinden, Groeien en Doen’. Landschapsnetwerk Brummen. (2017)
is de titel van een gelegenheids Magazine dat Landschapsnetwerk Brummen samen met tlu landschapsarchitecten uitgaf in het kader van een inzending op de prijsvraag ’Maak Gelderland Mooier’. Deze prijsvraag werd in 2017 uitgeschreven door de provincie Gelderland. Deze inzending won de tweede prijs. Het magazine laat in een reeks artikelen, interviews, foto’s en striptekeningen een dwarsdoorsnede zien van het werk van het LNB. Aantrekkelijk opgemaakt geeft het een goed beeld van onze activiteiten, doelen, wensen en interacties met andere inwoners van deze omgeving.

Verbinden, Groeien en Doen


Brummen: ons landschap, onze toekomst. Een droom van het Landschapsnetwerk Brummen’ (2016)
Dit betreft een visie, die voortkwam uit de gemeenschappelijke droom voor de toekomst van het Brummens landschap samengesteld door de (toenmalige) leden van het LNB. Met deze publicatie (oplage 200 stuks) zette het netwerk een belangrijke stap naar grotere bekendheid met de intenties van dit bewonerscollectief. 

Brummen: ons landschap, onze toekomst

‘Brummense natuurschatten’ (2016)
In deze folder staat de veelzijdige en bijzondere flora en fauna centraal die het Brummense landschap rijk is. De beschrijvingen zijn gekoppeld aan de 6 landschapstypen die we tegenkomen als men zich van Veluwe naar IJssel begeeft. Juist al deze verschillende landschapstypen bieden de basis voor zo’n rijke, gevarieerde flora en fauna, waar het IJsseldal, en de gemeente Brummen in het bijzonder, rijk aan is. 

Brummense natuurschatten