Projecten > Publicaties


Hier vindt u relevante (kranten)artikelen en publicaties verzorgd door het LNB, in pdf formaat.

Groenblauwe dooradering voor natuurinclusieve landbouw en een biodivers platteland

Het Landschapsnetwerk heeft de kennis over groenblauwe dooradering op een rijtje gezet. Een synthese van internationaal onderzoek laat zien hoe waardevol het netwerk van natuurlijke elementen kan zijn voor boeren en bewoners.

Brummense Landschapsbiografie

In 2021 heeft het Landschapsnetwerk “Brummen-de Landschapsbiografie” uitgebracht. Vrijwel de gehele oplage van 5000 ex. is terecht gekomen bij de Brummense inwoners. Het grootste deel van de  inhoud kan worden “gedownload” via deze link.


Lokale voedselnetwerken zijn waardevol voor de toekomst van Brummen

Lokale voedselnetwerken brengen vele voordelen voor u en uw landschap. Lees er hier alles over. En ook over waarom consumenten er kopen.

Brummens Landschap maakt mensen gezonder

Lees hier het rapport over hoe het landschap in Brummen, met veel natuurlijke kenmerken, de gezondheid van mensen positief kan beïnvloeden

Maak het Brummense landschap een bouwsteen van uw partijprogramma!

De politieke partijen in Brummen werken aan programma’s voor de verkiezingen van 2022. Ons landschap hoort daarin aandacht te krijgen. Landschap is in het belang van iedereen en levert bewoners, van rechts tot links in het politieke spectrum, veel waarde op. Het Landschapsnetwerk Brummen stuurt deze bijdrage aan alle politieke partijen.

Lees hier het advies aan politieke partijen

Een landschap vol energie: Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019
Elk jaar organiseert het Landschapsnetwerk Brummen het Brummense Landschapsgesprek. In 2019 was het thema de energietransitie, georganiseerd in nauwe samenwerking met BrummenEnergie. Wat de energietransitie concreet betekent, staat volop in de aandacht van de politiek, maar de discussie heeft de burger nog niet echt bereikt. Hoog tijd om daar verandering in aan te brengen.

Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019

Advies LNB: Herstel groene infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone

Het landschapsnetwerk Brummen (LNB) is in 2019 in gesprek gegaan met de gemeente hoe het bermbeheer in de gemeente beter bij kan dragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Er lijkt inmiddels ook in Brummen meer ruimte te ontstaan voor verbetering van het beheer.

Een stap naar verbetering van het bermbeheer vindt u in het door LNB opgestelde adviesrapport:

Advies Herstel groene infrastructuur in Brummen

Fietsroute: Landschap Brummen
Een ‘fietstocht door de tijd’ van Veluwe naar IJssel. We nemen u via deze route mee naar de mooiste plekken in het landschap van Brummen. Onderweg maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daar is verrassend veel van terug te vinden voor wie weet waar je op moet letten. Met duidelijke routebeschrijving en kaart.

Fietsroute Landschap Brummen – van Veluwe naar IJssel

‘Verbinden, Groeien en Doen’. Landschapsnetwerk Brummen. (2017)
is de titel van een gelegenheids Magazine dat Landschapsnetwerk Brummen samen met tlu landschapsarchitecten uitgaf in het kader van een inzending op de prijsvraag ’Maak Gelderland Mooier’. Deze prijsvraag werd in 2017 uitgeschreven door de provincie Gelderland. Deze inzending won de tweede prijs. Het magazine laat in een reeks artikelen, interviews, foto’s en striptekeningen een dwarsdoorsnede zien van het werk van het LNB. Aantrekkelijk opgemaakt geeft het een goed beeld van onze activiteiten, doelen, wensen en interacties met andere inwoners van deze omgeving.

Verbinden, Groeien en Doen


Brummen: ons landschap, onze toekomst. Een droom van het Landschapsnetwerk Brummen’ (2016)
Dit betreft een visie, die voortkwam uit de gemeenschappelijke droom voor de toekomst van het Brummens landschap samengesteld door de (toenmalige) leden van het LNB. Met deze publicatie (oplage 200 stuks) zette het netwerk een belangrijke stap naar grotere bekendheid met de intenties van dit bewonerscollectief. 

Brummen: ons landschap, onze toekomst

‘Brummense natuurschatten’ (2016)
In deze folder staat de veelzijdige en bijzondere flora en fauna centraal die het Brummense landschap rijk is. De beschrijvingen zijn gekoppeld aan de 6 landschapstypen die we tegenkomen als men zich van Veluwe naar IJssel begeeft. Juist al deze verschillende landschapstypen bieden de basis voor zo’n rijke, gevarieerde flora en fauna, waar het IJsseldal, en de gemeente Brummen in het bijzonder, rijk aan is. 

Brummense natuurschatten


Documentatie > Publicaties


Hier vindt u relevante (kranten)artikelen en publicaties verzorgd door het LNB, in pdf formaat.

Publicaties

Groenblauwe dooradering voor natuurinclusieve landbouw en een biodivers platteland

Het Landschapsnetwerk heeft de kennis over groenblauwe dooradering op een rijtje gezet. Een synthese van internationaal onderzoek laat zien hoe waardevol het netwerk van natuurlijke elementen kan zijn voor boeren en bewoners.

Brummense Landschapsbiografie

In 2021 heeft het Landschapsnetwerk “Brummen-de Landschapsbiografie” uitgebracht. Vrijwel de gehele oplage van 5000 ex. is terecht gekomen bij de Brummense inwoners. Het grootste deel van de  inhoud kan worden “gedownload” via deze link.

Lokale voedselnetwerken zijn waardevol voor de toekomst van Brummen

Lokale voedselnetwerken brengen vele voordelen voor u en uw landschap. Lees er hier alles over. En ook over waarom consumenten er kopen.

Brummens Landschap maakt mensen gezonder

Lees hier het rapport over hoe het landschap in Brummen, met veel natuurlijke kenmerken, de gezondheid van mensen positief kan beïnvloeden

Maak het Brummense landschap een bouwsteen van uw partijprogramma!

De politieke partijen in Brummen werken aan programma’s voor de verkiezingen van 2022. Ons landschap hoort daarin aandacht te krijgen. Landschap is in het belang van iedereen en levert bewoners, van rechts tot links in het politieke spectrum, veel waarde op. Het Landschapsnetwerk Brummen stuurt deze bijdrage aan alle politieke partijen.

Lees hier het advies aan politieke partijen

Een landschap vol energie: Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019
Elk jaar organiseert het Landschapsnetwerk Brummen het Brummense Landschapsgesprek. In 2019 was het thema de energietransitie, georganiseerd in nauwe samenwerking met BrummenEnergie. Wat de energietransitie concreet betekent, staat volop in de aandacht van de politiek, maar de discussie heeft de burger nog niet echt bereikt. Hoog tijd om daar verandering in aan te brengen.

Verslag van het Brummense Landschapsgesprek 2019

Advies LNB: Herstel groene infrastructuur in Brummen; de rol van bermen als ecologische verbindingszone

Het landschapsnetwerk Brummen (LNB) is in 2019 in gesprek gegaan met de gemeente hoe het bermbeheer in de gemeente beter bij kan dragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Er lijkt inmiddels ook in Brummen meer ruimte te ontstaan voor verbetering van het beheer.

Een stap naar verbetering van het bermbeheer vindt u in het door LNB opgestelde adviesrapport:

Advies Herstel groene infrastructuur in Brummen

Fietsroute: Landschap Brummen
Een ‘fietstocht door de tijd’ van Veluwe naar IJssel. We nemen u via deze route mee naar de mooiste plekken in het landschap van Brummen. Onderweg maakt u kennis met de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Daar is verrassend veel van terug te vinden voor wie weet waar je op moet letten. Met duidelijke routebeschrijving en kaart.

Fietsroute Landschap Brummen – van Veluwe naar IJssel

‘Verbinden, Groeien en Doen’. Landschapsnetwerk Brummen. (2017)
is de titel van een gelegenheids Magazine dat Landschapsnetwerk Brummen samen met tlu landschapsarchitecten uitgaf in het kader van een inzending op de prijsvraag ’Maak Gelderland Mooier’. Deze prijsvraag werd in 2017 uitgeschreven door de provincie Gelderland. Deze inzending won de tweede prijs. Het magazine laat in een reeks artikelen, interviews, foto’s en striptekeningen een dwarsdoorsnede zien van het werk van het LNB. Aantrekkelijk opgemaakt geeft het een goed beeld van onze activiteiten, doelen, wensen en interacties met andere inwoners van deze omgeving.

Verbinden, Groeien en Doen


Brummen: ons landschap, onze toekomst. Een droom van het Landschapsnetwerk Brummen’ (2016)
Dit betreft een visie, die voortkwam uit de gemeenschappelijke droom voor de toekomst van het Brummens landschap samengesteld door de (toenmalige) leden van het LNB. Met deze publicatie (oplage 200 stuks) zette het netwerk een belangrijke stap naar grotere bekendheid met de intenties van dit bewonerscollectief. 

Brummen: ons landschap, onze toekomst

‘Brummense natuurschatten’ (2016)
In deze folder staat de veelzijdige en bijzondere flora en fauna centraal die het Brummense landschap rijk is. De beschrijvingen zijn gekoppeld aan de 6 landschapstypen die we tegenkomen als men zich van Veluwe naar IJssel begeeft. Juist al deze verschillende landschapstypen bieden de basis voor zo’n rijke, gevarieerde flora en fauna, waar het IJsseldal, en de gemeente Brummen in het bijzonder, rijk aan is. 

Brummense natuurschatten