U leest hoe goed beheerde bermen, dijken en oevers niet alleen als leefgebied bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied, maar tegelijk een rol hebben als ecologische verbindingszone. De bermen, oevers en dijken dragen zo maximaal bij aan een robuust natuurnetwerk in Brummen.

Bermen, oevers en dijken vormen een belangrijke basisstructuur voor de biodiversiteit in het landschap. Dit geldt echter alleen als ze goed worden beheerd. Helaas is er in de afgelopen decennia een beheerpraktijk ontstaan met klepelen en laten liggen van het maaisel of slootvuil. Dit heeft tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit van de voorheen bloemrijke bermen in onze gemeente geleid. Die achteruitgang wordt o.a. zichtbaar door verruiging van de bermen met brandnetel en braam. Een ontwikkeling waardoor het bermbeheer alleen maar duurder wordt. Bloemrijke bermen en oevers, met bijbehorende insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden. Dat betekent dat het dode materiaal moet worden weggehaald. Rijkdom door schaarste dus. De praktijk van maaien, even laten liggen en dan afvoeren zorgt voor verschraling en herstel van soortenrijkdom. Dit is in feite hoe bloemrijke hooilanden eeuwenlang zijn beheerd.

Gelukkig zijn er in Gelderland steeds meer gemeentes die tot een ecologisch beheer van de bermen zijn overgegaan. Naast bekende gemeentes op dit gebied als Apeldoorn en Ede zijn er ook recente voorbeelden, zoals Zaltbommel, Nunspeet en Montferland. Deze gemeenten hebben besloten om via goed beheer van de bermen bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit van het landelijk gebied.

Advies bermen als ecologische verbindingszone
U leest hoe goed beheerde bermen, dijken en oevers niet alleen als leefgebied bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied, maar tegelijk een rol hebben als ecologische verbindingszone. De bermen, oevers en dijken dragen zo maximaal bij aan een robuust natuurnetwerk in Brummen.

Bermen, oevers en dijken vormen een belangrijke basisstructuur voor de biodiversiteit in het landschap. Dit geldt echter alleen als ze goed worden beheerd. Helaas is er in de afgelopen decennia een beheerpraktijk ontstaan met klepelen en laten liggen van het maaisel of slootvuil. Dit heeft tot een sterke achteruitgang van de kwaliteit van de voorheen bloemrijke bermen in onze gemeente geleid. Die achteruitgang wordt o.a. zichtbaar door verruiging van de bermen met brandnetel en braam. Een ontwikkeling waardoor het bermbeheer alleen maar duurder wordt. Bloemrijke bermen en oevers, met bijbehorende insectenrijkdom, ontstaan onder voedselarme omstandigheden. Dat betekent dat het dode materiaal moet worden weggehaald. Rijkdom door schaarste dus. De praktijk van maaien, even laten liggen en dan afvoeren zorgt voor verschraling en herstel van soortenrijkdom. Dit is in feite hoe bloemrijke hooilanden eeuwenlang zijn beheerd.

Gelukkig zijn er in Gelderland steeds meer gemeentes die tot een ecologisch beheer van de bermen zijn overgegaan. Naast bekende gemeentes op dit gebied als Apeldoorn en Ede zijn er ook recente voorbeelden, zoals Zaltbommel, Nunspeet en Montferland. Deze gemeenten hebben besloten om via goed beheer van de bermen bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit van het landelijk gebied.

Advies bermen als ecologische verbindingszone