Wat doen we? > Missie en visie


Stichting Landschapsnetwerk Brummen

Missie
Het Landschapsnetwerk Brummen inspireert tot een sterk en waardevol landschap.

Met bewoners, bedrijven en organisaties gaan we op zoek naar een mooi, gezond, waardevol, en toekomstbestendig landschap met een rijke biodiversiteit. We doen dat door middel van informatie, debat en praktische initiatieven.

Visie en doel
Landschappen veranderen: dat is altijd zo geweest. Maar steeds meer mensen maken zich zorgen over het verlies van biodiversiteit, landschapselementen en over de ontwikkeling van de landbouw. Klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op het landschap.

Landschapsnetwerk Brummen zet zich in voor een duurzame toekomst van het landschap in de gemeente Brummen en aangrenzende gebieden. In een duurzaam landschap is zowel de natuur als de landbouw veerkrachtig. Het landschap kan tegen een stootje, zoals periodes van extreme droogte of nattigheid. Een duurzaam landschap biedt de samenleving een groot aantal diensten, zoals bestuiving, gezondheid en wateropvang. Dat levert meerwaarde op voor ons allemaal.

Het Landschapsnetwerk wil de band tussen het landschap en de bewoners en ondernemers versterken. Het landschap is onze gezamenlijke ecologische, sociale en economische leefomgeving. We willen bereiken dat iedereen zich hiervoor verantwoordelijk voelt en samen in actie komt voor een duurzame toekomst van ons landschap. Daarom is het nodig dat veel partijen met uiteenlopende belangen samenwerken.

Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat ons landschap blijft functioneren als een waardevolle leefomgeving. Lees onze droom voor meer inspiratie.

Activiteiten
Het Landschapsnetwerk Brummen wil dit bereiken door:

  • Een netwerk op te bouwen van personen en organisaties die zijn geïnteresseerd in het landschap en zich er actief voor willen inzetten;
  • Kennis te bieden en te delen: we verbinden kennis uit wetenschap met praktische en lokale kennis en bouwen zo een kennisplatform;
  • Actieve betrokkenheid bij bewoners en ondernemers te vergroten en het debat over de waarde van het landschap op gang te brengen, onder meer in het jaarlijkse landschapsgesprek;
  • Projecten uit te voeren samen met bewoners, agrariërs, ondernemers en overheden die leiden tot een versterking van de identiteit van het landschap, een duurzamer gebruik en een veerkrachtiger natuur.

Projecten
Onze projecten kenmerken zich door kennis delen, van elkaar leren en samenwerken.

Wij nemen initiatieven om projecten op te zetten en die samen met andere partijen uit te voeren. Wij informeren over de werking van het landschap en hoe die samenhangt met landschapswaarden, we willen motiveren tot het stellen van gemeenschappelijke doelen en samenwerkende partijen helpen die te realiseren.


Wat doen we? > Missie en visie

Stichting Landschapsnetwerk Brummen

Missie
Het Landschapsnetwerk Brummen inspireert tot een sterk en waardevol landschap.

Met bewoners, bedrijven en organisaties gaan we op zoek naar een mooi, gezond, waardevol, en toekomstbestendig landschap met een rijke biodiversiteit. We doen dat door middel van informatie, debat en praktische initiatieven.

Visie en doel
Landschappen veranderen: dat is altijd zo geweest. Maar steeds meer mensen maken zich zorgen over het verlies van biodiversiteit, landschapselementen en over de ontwikkeling van de landbouw. Klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op het landschap.

Landschapsnetwerk Brummen zet zich in voor een duurzame toekomst van het landschap in de gemeente Brummen en aangrenzende gebieden. In een duurzaam landschap is zowel de natuur als de landbouw veerkrachtig. Het landschap kan tegen een stootje, zoals periodes van extreme droogte of nattigheid. Een duurzaam landschap biedt de samenleving een groot aantal diensten, zoals bestuiving, gezondheid en wateropvang. Dat levert meerwaarde op voor ons allemaal.

Het Landschapsnetwerk wil de band tussen het landschap en de bewoners en ondernemers versterken. Het landschap is onze gezamenlijke ecologische, sociale en economische leefomgeving. We willen bereiken dat iedereen zich hiervoor verantwoordelijk voelt en samen in actie komt voor een duurzame toekomst van ons landschap. Daarom is het nodig dat veel partijen met uiteenlopende belangen samenwerken.

Met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat ons landschap blijft functioneren als een waardevolle leefomgeving. Lees onze droom voor meer inspiratie.

Activiteiten
Het Landschapsnetwerk Brummen wil dit bereiken door:

  • Een netwerk op te bouwen van personen en organisaties die zijn geïnteresseerd in het landschap en zich er actief voor willen inzetten;
  • Kennis te bieden en te delen: we verbinden kennis uit wetenschap met praktische en lokale kennis en bouwen zo een kennisplatform;
  • Actieve betrokkenheid bij bewoners en ondernemers te vergroten en het debat over de waarde van het landschap op gang te brengen, onder meer in het jaarlijkse landschapsgesprek;
  • Projecten uit te voeren samen met bewoners, agrariërs, ondernemers en overheden die leiden tot een versterking van de identiteit van het landschap, een duurzamer gebruik en een veerkrachtiger natuur.

Projecten
Onze projecten kenmerken zich door kennis delen, van elkaar leren en samenwerken.

Wij nemen initiatieven om projecten op te zetten en die samen met andere partijen uit te voeren. Wij informeren over de werking van het landschap en hoe die samenhangt met landschapswaarden, we willen motiveren tot het stellen van gemeenschappelijke doelen en samenwerkende partijen helpen die te realiseren.