Nieuws > Agenda en activiteiten


Landschapsgesprek op 13 november over klimaatverandering

Het 8ste Brummense Landschapsgesprek ging op 13 november over klimaatverandering. De nadruk lag op de gevolgen van extreme droogte en extreme hoosbuien op het watersysteem, en hoe je de schade van die weersextremen zou kunnen inperken door aanpassingen in het landschap. De zaal van de Vroolijke Frans was maar net groot genoeg voor de 100 belangstellenden. Het verslag van de avond vind je hier.

IJsselmarke: lokaal en eerlijk voedsel voor een rijker landschap 

Het lokale voedselnetwerk dat in de gemeente Brummen in ontwikkeling is, heeft een naam: IJsselmarke. Het is 15 april officieel van start gegaan als samenwerkingsverband tussen lokale agrarische bedrijven en burgers. Bezoek de website www.ijsselmarke.nl of een van de verkooppunten. We werken aan verkooppunten in Eerbeek en Brummen en een grotere diversiteit aan producten. Kopen bij IJsselmarke-ondernemers garandeert niet alleen lokaal vers en eerlijk voedsel, maar ook een bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Meldt u hier aan als markegenoot. 

Nieuw project? Ecologische verbindingszones

Met ecologische verbindingszones wordt de Brummense natuur  beter toegerust voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarom heeft het Landschapsnetwerk Brummen de gemeente uitgenodigd om (samen met Wageningen University and Research) verbindingszones te ontwikkelen met groenblauwe dooradering. Daarvoor is een plan ingediend bij de Fondazione Capellino, een Italiaans fonds dat de biodiversiteit in Europa wil versterken.

Op 21 en 22 augustus kwam de Italiaanse projectleider Filippo Favili met een collega ter plekke beoordelen of ons voorstel kansrijk is. De Italiaanse gasten kregen informatie over hoe de vele activiteiten die al in Brummen lopen (zoals het voorbereiden van natuurinclusieve landbouw) het realiseren van ecologische verbindingen kunnen helpen. Dat kwam over. De projectleider raakte overtuigd dat ons plan voor Brummense verbindingszones kansrijk is. We verwachten een positief advies aan de Fondazione, en hopen op een positief besluit later dit jaar. In het plan is geld begroot voor het organiseren van ontwerpsessies met grondeigenaren en voor het realiseren van landschapselementen.

Landschapsnetwerk onderzoekt lokale voedselnetwerken voor de provincie Gelderland

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke is een van de weinige voedselnetwerken die naast het produceren van gezond en eerlijk voedsel ook het bevorderen van de biodiversiteit  nastreeft. Daarom heeft de Provincie Gelderland het Landschapsnetwerk gevraagd te onderzoeken wat het succes bepaalt bij de ontwikkeling lokale voedselnetwerken die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. In het onderzoek worden resultaten van wereldwijd onderzoek gecombineerd met de ervaringen die met IJsselmarke zijn opgedaan. Dit leidt tot een leidraad waar andere voedselnetwerken hun voordeel mee kunnen doen. Het rapport en een samenvattende brochure zijn in december 2023 verschenen. De inkomsten uit deze opdracht komen geheel ten goede aan de ontwikkeling van IJsselmarke.

IJsselmarke geselecteerd voor een nationaal project van voedselnetwerken

Natuur en Milieu Gelderland gaat binnen het nationaal programma “Boer&Buur met Natuur” twee projecten ondersteunen: het voedselnetwerk IJsselmarke rondom Brummen, en een ketenproject voor duurzame graanteelt bij Nijmegen. De eerste bijeenkomst was op 14 december 2023. Voor 3,5 jaar gaat Natuur en Milieu Gelderland IJsselmarke helpen uit te groeien tot een volwassen netwerk van natuurinclusieve bedrijven en burgers die zich samen inzetten voor een duurzaam voedsellandschap en herstel van de biodiversiteit. IJsselmarke kan ook profiteren van de ervaringen van de overige 23 projecten in dit programma.

 

Nieuw verschenen: artikel over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten

Het Landschapsnetwerk publiceerde in 2022 een analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten (klik hier voor een pdf van het rapport of kijk onder publicaties). De analyse biedt inzicht in hoe het netwerk van landschapselementen moet worden vormgegeven voor het effectief leveren van landschapsdiensten, zoals natuurlijke regulatie van schadelijke insecten in voedselgewassen of van uitbraken van de eikenprocessierups, maar ook het zuiveren van beken. Het rapport is samengevat in een artikel in het tijdschrift “Landschap”, klik hier voor een pdf.

Nieuw verschenen: Ontwerpmap voor Groenblauwe dooradering.

In samenwerking met Bureau Eelerwoude en het Leernetwerk Natuurinclusieve landbouw zijn de inzichten uit het literatuuronderzoek vertaald in een ontwerpmap voor gebiedsprocessen. Met de map kan worden bepaald hoe de hoeveelheid, de fijnmazigheid en de samenstelling van Groenblauwe dooradering moet worden ingesteld voor een goede werking van landschapsdiensten. Klik hier voor de pdf van de ontwerpmap.


Nieuws > Agenda en activiteiten


Landschapsgesprek op 13 november over klimaatverandering

Het 8ste Brummense Landschapsgesprek ging op 13 november over klimaatverandering. De nadruk lag op de gevolgen van extreme droogte en extreme hoosbuien op het watersysteem, en hoe je de schade van die weersextremen zou kunnen inperken door aanpassingen in het landschap. De zaal van de Vroolijke Frans was maar net groot genoeg voor de 100 belangstellenden. Het verslag van de avond vind je hier.

IJsselmarke: lokaal en eerlijk voedsel voor een rijker landschap 

Het lokale voedselnetwerk dat in de gemeente Brummen in ontwikkeling is, heeft een naam: IJsselmarke. Het is 15 april officieel van start gegaan als samenwerkingsverband tussen lokale agrarische bedrijven en burgers. Bezoek de website www.ijsselmarke.nl of een van de verkooppunten. We werken aan verkooppunten in Eerbeek en Brummen en een grotere diversiteit aan producten. Kopen bij IJsselmarke-ondernemers garandeert niet alleen lokaal vers en eerlijk voedsel, maar ook een bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Meldt u hier aan als markegenoot. 

Nieuw project? Ecologische verbindingszones

Met ecologische verbindingszones wordt de Brummense natuur  beter toegerust voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarom heeft het Landschapsnetwerk Brummen de gemeente uitgenodigd om (samen met Wageningen University and Research) verbindingszones te ontwikkelen met groenblauwe dooradering. Daarvoor is een plan ingediend bij de Fondazione Capellino, een Italiaans fonds dat de biodiversiteit in Europa wil versterken.

Op 21 en 22 augustus kwam de Italiaanse projectleider Filippo Favili met een collega ter plekke beoordelen of ons voorstel kansrijk is. De Italiaanse gasten kregen informatie over hoe de vele activiteiten die al in Brummen lopen (zoals het voorbereiden van natuurinclusieve landbouw) het realiseren van ecologische verbindingen kunnen helpen. Dat kwam over. De projectleider raakte overtuigd dat ons plan voor Brummense verbindingszones kansrijk is. We verwachten een positief advies aan de Fondazione, en hopen op een positief besluit later dit jaar. In het plan is geld begroot voor het organiseren van ontwerpsessies met grondeigenaren en voor het realiseren van landschapselementen.

Landschapsnetwerk onderzoekt lokale voedselnetwerken voor de provincie Gelderland

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke is een van de weinige voedselnetwerken die naast het produceren van gezond en eerlijk voedsel ook het bevorderen van de biodiversiteit  nastreeft. Daarom heeft de Provincie Gelderland het Landschapsnetwerk gevraagd te onderzoeken wat het succes bepaalt bij de ontwikkeling lokale voedselnetwerken die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. In het onderzoek worden resultaten van wereldwijd onderzoek gecombineerd met de ervaringen die met IJsselmarke zijn opgedaan. Dit leidt tot een leidraad waar andere voedselnetwerken hun voordeel mee kunnen doen. Het rapport en een samenvattende brochure zijn in december 2023 verschenen. De inkomsten uit deze opdracht komen geheel ten goede aan de ontwikkeling van IJsselmarke.

IJsselmarke geselecteerd voor een nationaal project van voedselnetwerken

Natuur en Milieu Gelderland gaat binnen het nationaal programma “Boer&Buur met Natuur” twee projecten ondersteunen: het voedselnetwerk IJsselmarke rondom Brummen, en een ketenproject voor duurzame graanteelt bij Nijmegen. De eerste bijeenkomst was op 14 december 2023. Voor 3,5 jaar gaat Natuur en Milieu Gelderland IJsselmarke helpen uit te groeien tot een volwassen netwerk van natuurinclusieve bedrijven en burgers die zich samen inzetten voor een duurzaam voedsellandschap en herstel van de biodiversiteit. IJsselmarke kan ook profiteren van de ervaringen van de overige 23 projecten in dit programma.

 

Nieuw verschenen: artikel over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten

Het Landschapsnetwerk publiceerde in 2022 een analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten (klik hier voor een pdf van het rapport of kijk onder publicaties). De analyse biedt inzicht in hoe het netwerk van landschapselementen moet worden vormgegeven voor het effectief leveren van landschapsdiensten, zoals natuurlijke regulatie van schadelijke insecten in voedselgewassen of van uitbraken van de eikenprocessierups, maar ook het zuiveren van beken. Het rapport is samengevat in een artikel in het tijdschrift “Landschap”, klik hier voor een pdf.

Nieuw verschenen: Ontwerpmap voor Groenblauwe dooradering.

In samenwerking met Bureau Eelerwoude en het Leernetwerk Natuurinclusieve landbouw zijn de inzichten uit het literatuuronderzoek vertaald in een ontwerpmap voor gebiedsprocessen. Met de map kan worden bepaald hoe de hoeveelheid, de fijnmazigheid en de samenstelling van Groenblauwe dooradering moet worden ingesteld voor een goede werking van landschapsdiensten. Klik hier voor de pdf van de ontwerpmap.