Nieuws > Agenda en activiteiten


8e Brummense Landschapsgesprek op maandag 13 november. Over landschap, water en klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem droge perioden en met extreme buien. Wat staat ons in de gemeente Brummen te wachten als het op een dag een keer 100 mm regent?

Het 8ste Brummense Landschapsgesprek gaat over de gevolgen van extreem weer op ons watersysteem. Over wat we kunnen doen om grote schade te voorkomen. Het Landschapsnetwerk organiseert dit evenement samen met het Waterschap Vallei en Veluwe.

Reserveer vast maandagavond 13 november in uw agenda. U kunt zich alvast opgeven door een mailbericht te sturen naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl. Meer informatie volgt.

IJsselmarke: lokaal en eerlijk voedsel voor een rijker landschap 

Het lokale voedselnetwerk dat in de gemeente Brummen in ontwikkeling is, heeft een naam: IJsselmarke. Het is 15 april officieel van start gegaan als samenwerkingsverband tussen lokale agrarische bedrijven en burgers. Bezoek de website www.ijsselmarke.nl of een van de verkooppunten. We werken aan verkooppunten in Eerbeek en Brummen en een grotere diversiteit aan producten. Kopen bij IJsselmarke-ondernemers garandeert niet alleen lokaal vers en eerlijk voedsel, maar ook een bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Meldt u hier aan als markegenoot. 

Fietstocht IJsselmarke 16 september

Zin in een fietstocht door het unieke Brummense landschap langs 3 IJsselmarke bedrijven? Geef je dan op voor 16 september, start 13:00. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw project? Ecologische verbindingszones

Met ecologische verbindingszones wordt de Brummense natuur  beter toegerust voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarom heeft het Landschapsnetwerk Brummen de gemeente uitgenodigd om (samen met Wageningen University and Research) verbindingszones te ontwikkelen met groenblauwe dooradering. Daarvoor is een plan ingediend bij de Fondazione Capellino, een Italiaans fonds dat de biodiversiteit in Europa wil versterken.

Op 21 en 22 augustus kwam de Italiaanse projectleider Filippo Favili met een collega ter plekke beoordelen of ons voorstel kansrijk is. De Italiaanse gasten kregen informatie over hoe de vele activiteiten die al in Brummen lopen (zoals het voorbereiden van natuurinclusieve landbouw) het realiseren van ecologische verbindingen kunnen helpen. Dat kwam over. De projectleider raakte overtuigd dat ons plan voor Brummense verbindingszones kansrijk is. We verwachten een positief advies aan de Fondazione, en hopen op een positief besluit later dit jaar. In het plan is geld begroot voor het organiseren van ontwerpsessies met grondeigenaren en voor het realiseren van landschapselementen.

Onderzoek: lokale voedselnetwerken voor biodiversiteit

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke is bijzonder doordat naast het produceren van gezond en eerlijk voedsel ook het bevorderen van de biodiversiteit wordt nagestreefd. Daarom heeft de Provincie Gelderland het Landschapsnetwerk gevraagd een onderzoek te doen naar de succesfactoren van lokale voedselnetwerken die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Samen met de ervaringen die ondertussen met IJsselmarke zijn verzameld leiden de inzichten moeten leiden tot een leidraad waar andere voedselnetwerken inspiratie uit kunnen putten. Het rapport en een factsheet zullen aan het eind van het jaar verschijnen. De inkomsten uit deze opdracht komen ten goede aan de ontwikkeling van IJsselmarke in 2024.

Nieuw verschenen: artikel over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten

Het Landschapsnetwerk publiceerde in 2022 een analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten (klik hier voor een pdf van het rapport of kijk onder publicaties). De analyse biedt inzicht in hoe het netwerk van landschapselementen moet worden vormgegeven voor het effectief leveren van landschapsdiensten, zoals natuurlijke regulatie van schadelijke insecten in voedselgewassen of van uitbraken van de eikenprocessierups, maar ook het zuiveren van beken. Het rapport is samengevat in een artikel in het tijdschrift “Landschap”, klik hier voor een pdf.

Nieuw verschenen: Ontwerpmap voor Groenblauwe dooradering.

In samenwerking met Bureau Eelerwoude en het Leernetwerk Natuurinclusieve landbouw zijn de inzichten uit het literatuuronderzoek vertaald in een ontwerpmap voor gebiedsprocessen. Met de map kan worden bepaald hoe de hoeveelheid, de fijnmazigheid en de samenstelling van Groenblauwe dooradering moet worden ingesteld voor een goede werking van landschapsdiensten. Klik hier voor de pdf van de ontwerpmap.


Nieuws > Agenda en activiteiten


Komt u ook naar de lancering van IJsselmarke?

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke wordt gelanceerd op 15 april, tijdens de open dag van zuivelboerderij de Brummenaer in Cortenoever, adres Cortenoeverse weg 125. Om 13:30u verricht wethouder Pouwel Inberg de opening. U kunt zich inschrijven als Markegenoot. Een aantal boeren van IJsselmarke zijn met hun producten aanwezig. Er zijn rondleidingen op het bedrijf.

Jaarverslag en jaarrekening 2023

Landschapsnetwerk heeft in een jaarverslag alle activiteiten uit 2022 nog eens op een rijtje gezet. Klik hier voor het jaarverslag en hier voor de jaarrekening.

IJsselmarke staat voor lokaal en eerlijk voedsel 

Het lokale voedselnetwerk dat in de gemeente Brummen in ontwikkeling is, heeft een naam: IJsselmarke. Het gaat voorjaar 2023 van start als samenwerkingsverband tussen lokale agrarische bedrijven en bewoners, met een website, een netwerk van verkooppunten en een groeiend aanbod aan producten. Kopen bij IJsselmarke-ondernemers garandeert niet alleen lokaal vers en eerlijk voedsel, maar ook een bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Meldt u hier aan voor meer informatie of als deelnemer.

Het 7e Brummense Landschapsgesprek ging op 14 november 2022 over de groenblauwe dooradering.

Dit netwerk van natuurlijke landschapselementen geeft het agrarische landschap zijn gewilde kleinschalige karakter, en biedt leefgebied voor veel biodiversiteit. Ook levert het netwerk landschapsdiensten, zoals bestuiving van voedselgewassen, onderdrukking van de eikenprocessierups en zuivering van slootwater. Groenblauwe dooradering verenigt vele belangen en nodigt daarom uit tot samenwerking. Dat werd duidelijk tijdens een levendig en creatief rollenspel, waaraan iedereen meedeed. 

Klik hier voor het verslag. 
Klik hier voor de presentatie van Lyda Dik, provincie Gelderland
Klik hier voor de presentatie van Claire Vos, Landschapsnetwerk Brummen
Klik hier voor de presentatie van Judith Westerink, Wageningen University and Research.

 

8e Brummense Landschapsgesprek op maandag 13 november. Over landschap, water en klimaatverandering

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem droge perioden en met extreme buien. Wat staat ons in de gemeente Brummen te wachten als het op een dag een keer 100 mm regent?

Het 8ste Brummense Landschapsgesprek gaat over de gevolgen van extreem weer op ons watersysteem. Over wat we kunnen doen om grote schade te voorkomen. Het Landschapsnetwerk organiseert dit evenement samen met het Waterschap Vallei en Veluwe.

Reserveer vast maandagavond 13 november in uw agenda. U kunt zich alvast opgeven door een mailbericht te sturen naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl. Meer informatie volgt.

IJsselmarke: lokaal en eerlijk voedsel voor een rijker landschap 

Het lokale voedselnetwerk dat in de gemeente Brummen in ontwikkeling is, heeft een naam: IJsselmarke. Het is 15 april officieel van start gegaan als samenwerkingsverband tussen lokale agrarische bedrijven en burgers. Bezoek de website www.ijsselmarke.nl of een van de verkooppunten. We werken aan verkooppunten in Eerbeek en Brummen en een grotere diversiteit aan producten. Kopen bij IJsselmarke-ondernemers garandeert niet alleen lokaal vers en eerlijk voedsel, maar ook een bijdrage aan het landschap en de biodiversiteit. Meldt u hier aan als markegenoot. 

Fietstocht IJsselmarke 16 september

Zin in een fietstocht door het unieke Brummense landschap langs 3 IJsselmarke bedrijven? Geef je dan op voor 16 september, start 13:00. Klik hier voor meer informatie.

Nieuw project? Ecologische verbindingszones

Met ecologische verbindingszones wordt de Brummense natuur  beter toegerust voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarom heeft het Landschapsnetwerk Brummen de gemeente uitgenodigd om (samen met Wageningen University and Research) verbindingszones te ontwikkelen met groenblauwe dooradering. Daarvoor is een plan ingediend bij de Fondazione Capellino, een Italiaans fonds dat de biodiversiteit in Europa wil versterken.

Op 21 en 22 augustus kwam de Italiaanse projectleider Filippo Favili met een collega ter plekke beoordelen of ons voorstel kansrijk is. De Italiaanse gasten kregen informatie over hoe de vele activiteiten die al in Brummen lopen (zoals het voorbereiden van natuurinclusieve landbouw) het realiseren van ecologische verbindingen kunnen helpen. Dat kwam over. De projectleider raakte overtuigd dat ons plan voor Brummense verbindingszones kansrijk is. We verwachten een positief advies aan de Fondazione, en hopen op een positief besluit later dit jaar. In het plan is geld begroot voor het organiseren van ontwerpsessies met grondeigenaren en voor het realiseren van landschapselementen.

Onderzoek: lokale voedselnetwerken voor biodiversiteit

Het lokale voedselnetwerk IJsselmarke is bijzonder doordat naast het produceren van gezond en eerlijk voedsel ook het bevorderen van de biodiversiteit wordt nagestreefd. Daarom heeft de Provincie Gelderland het Landschapsnetwerk gevraagd een onderzoek te doen naar de succesfactoren van lokale voedselnetwerken die bijdragen aan biodiversiteitsherstel. Samen met de ervaringen die ondertussen met IJsselmarke zijn verzameld leiden de inzichten moeten leiden tot een leidraad waar andere voedselnetwerken inspiratie uit kunnen putten. Het rapport en een factsheet zullen aan het eind van het jaar verschijnen. De inkomsten uit deze opdracht komen ten goede aan de ontwikkeling van IJsselmarke in 2024.

Nieuw verschenen: artikel over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten

Het Landschapsnetwerk publiceerde in 2022 een analyse van de internationale wetenschappelijke literatuur over groenblauwe dooradering en landschapsdiensten (klik hier voor een pdf van het rapport of kijk onder publicaties). De analyse biedt inzicht in hoe het netwerk van landschapselementen moet worden vormgegeven voor het effectief leveren van landschapsdiensten, zoals natuurlijke regulatie van schadelijke insecten in voedselgewassen of van uitbraken van de eikenprocessierups, maar ook het zuiveren van beken. Het rapport is samengevat in een artikel in het tijdschrift “Landschap”, klik hier voor een pdf.

Nieuw verschenen: Ontwerpmap voor Groenblauwe dooradering.

In samenwerking met Bureau Eelerwoude en het Leernetwerk Natuurinclusieve landbouw zijn de inzichten uit het literatuuronderzoek vertaald in een ontwerpmap voor gebiedsprocessen. Met de map kan worden bepaald hoe de hoeveelheid, de fijnmazigheid en de samenstelling van Groenblauwe dooradering moet worden ingesteld voor een goede werking van landschapsdiensten. Klik hier voor de pdf van de ontwerpmap.