Brummen*de landschapsbiografie

De Landschapsbiografie heeft de vorm van een box met 11 losse delen.

 Het landschap en de mensen

 Vijf cahiers met essays en 24 persoonlijke verhalen van medebewoners over hun landschap.

 • Cahier 1 Identiteit. Welke kenmerken maken het landschap in de gemeente Brummen uniek? Hoe is het ontstaan, op de overgang van Veluwe naar IJssel, door de wisselwerking tussen natuur en mens?
 • Cahier 2 Gebruik. Welke diensten en waarden biedt het Brummense landschap als leefomgeving voor de mens, in verleden en heden?
 • Cahier 3 beleving. Hoe beleven mensen een landschap en dat van de gemeente Brummen in het bijzonder? Welke kenmerken zijn voor veel mensen belangrijk?
 • Cahier 4 Biodiversiteit. Hoe hangt de zonering samen met de natuurlijke variatie aan natuurtypen, planten en dieren? En waarom is de biodiversiteit zo bijzonder?
 • Cahier 5 Toekomst. Hoe gaan klimaatverandering, energietransitie en landbouwtransitie het Brummense landschap beïnvloeden?

Zelf ontdekken

Bijdragen die inspireren om samen van het landschap te leren en er met elkaar over te praten.

 • Poster met kaart over de gemeenschappelijke waarde die bewoners aan het Brummense landschap toekennen (samenwerking met IJSSELBIENNALE)
 • Fietsroute: beleef de variatie van het Brummense landschap en leer van de favoriete plekken van bewoners (samenwerking met Visit Brummen Eerbeek).
 • Spel: een tocht door het Brummense landschap vanuit de ogen van een van de 4 diersoorten. Hoe vinden ze hun weg en wat kan hen overkomen?

Invloed krijgen

Bewoners kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. 

 • Cahier Inzicht en Invloed. Over hoe bewoners in de gemeente Brummen zich samen inzetten voor hun landschap. Over kennis delen, samen een mening vormen en het toekomstige landschap samen vorm geven. Met rapportages over 2 Landschapsgesprekken, over een avond over de waarde van het Brummense Landschap, en over het project “De patrijs terug in Brummen”.
 • Brochure project WaardeVOL Brummen: Samenwerken aan een klimaatbestendig landschap. Hoe overheden, bewoners en bedrijven een bijzondere samenwerking vorm geven om samen het landschap aan te passen aan klimaatverandering.
 • Brochure lokale voedselnetwerken. Hoe zorginstellingen, gemeente, boeren, burgers en bedrijven samenwerken voor een duurzaam voedsellandschap, waarin producenten en consumenten gezamenlijk optrekken.

Brummen*de landschapsbiografie verschijnt in een oplage van 5000 ex. in april 2021.


Wat doen we? > Kennisuitwisseling


Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voor komen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis daaraan bijdragen. Daartoe bevorderen we kennis, informatie-uitwisseling en discussie. Voorbeelden zijn: het uitgeven van publicaties, het organiseren van fietstochten, het jaarlijks Landschapsgesprek in november. 

‘Je ziet meer als je kijkt met je hart’

Zie ook:
Agenda en activiteiten
Nieuwsbrief