Brummen - de Landschapsbiografie

De Landschapsbiografie heeft de vorm van een box met 11 losse delen.

Het landschap en de mensen

Vijf cahiers met essays en 24 persoonlijke verhalen van medebewoners over hun landschap.

 • Cahier 1 Identiteit. Welke kenmerken maken het landschap in de gemeente Brummen uniek? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 2 Gebruik. Welke diensten en waarden biedt het Brummense landschap als leefomgeving voor de mens, in verleden en heden? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 3 Beleving. Hoe beleven mensen een landschap en dat van de gemeente  Brummen in het bijzonder? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 4 Biodiversiteit. Hoe hangt de zonering samen met de natuurlijke variatie aan natuurtypen, planten en dieren? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 5 Toekomst. Hoe gaan klimaatverandering, energietransitie en landbouwtransitie het Brummense landschap beïnvloeden? Klik hier om de pdf te downloaden. 

Zelf ontdekken

Bijdragen die inspireren om samen van het landschap te leren en er met elkaar over te praten.

 • Poster met kaart over de gemeenschappelijke waarde die bewoners aan het Brummense landschap toekennen. Geen pdf beschikbaar.
 • Fietsroute: beleef de variatie van het Brummense landschap aan de hand van de favoriete plekken van bewoners.  Geen pdf beschikbaar. 
 • Brummens Natuurspel: een tocht door het Brummense landschap vanuit de ogen van 4 diersoorten. Hoe vinden ze hun weg en wat kan hen overkomen? Geen pdf beschikbaar.

Samenwerking

Bewoners kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. 

 • Cahier 6 Samenwerking. Over hoe bewoners in de gemeente Brummen zich samen inzetten voor hun landschap. Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Brochure project WaardeVOL Brummen: Samenwerken aan een klimaatbestendig landschap. Hoe overheden, bewoners en bedrijven een bijzondere samenwerking vorm geven om het landschap aan te passen aan klimaatverandering. Zie project klimaatverandering.
 • Brochure lokale voedselnetwerken. Hoe zorginstellingen, gemeente, boeren, burgers en bedrijven samenwerken voor een duurzaam voedsellandschap. Zie project Lokale voedselnetwerken.

Wat doen we? > Kennisuitwisseling


Brummen - de Landschapsbiografie

De Landschapsbiografie heeft de vorm van een box met 11 losse delen.

Het landschap en de mensen

Vijf cahiers met essays en 24 persoonlijke verhalen van medebewoners over hun landschap.

 • Cahier 1 Identiteit. Welke kenmerken maken het landschap in de gemeente Brummen uniek? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 2 Gebruik. Welke diensten en waarden biedt het Brummense landschap als leefomgeving voor de mens, in verleden en heden? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 3 Beleving. Hoe beleven mensen een landschap en dat van de gemeente  Brummen in het bijzonder? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 4 Biodiversiteit. Hoe hangt de zonering samen met de natuurlijke variatie aan natuurtypen, planten en dieren? Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Cahier 5 Toekomst. Hoe gaan klimaatverandering, energietransitie en landbouwtransitie het Brummense landschap beïnvloeden? Klik hier om de pdf te downloaden. 

Zelf ontdekken

Bijdragen die inspireren om samen van het landschap te leren en er met elkaar over te praten.

 • Poster met kaart over de gemeenschappelijke waarde die bewoners aan het Brummense landschap toekennen. Geen pdf beschikbaar.
 • Fietsroute: beleef de variatie van het Brummense landschap aan de hand van de favoriete plekken van bewoners.  Geen pdf beschikbaar. 
 • Brummens Natuurspel: een tocht door het Brummense landschap vanuit de ogen van 4 diersoorten. Hoe vinden ze hun weg en wat kan hen overkomen? Geen pdf beschikbaar.

Samenwerking

Bewoners kunnen een grote rol spelen in de ontwikkeling van het landschap van de toekomst. 

 • Cahier 6 Samenwerking. Over hoe bewoners in de gemeente Brummen zich samen inzetten voor hun landschap. Klik hier om de pdf te downloaden. 
 • Brochure project WaardeVOL Brummen: Samenwerken aan een klimaatbestendig landschap. Hoe overheden, bewoners en bedrijven een bijzondere samenwerking vorm geven om het landschap aan te passen aan klimaatverandering. Zie project klimaatverandering.
 • Brochure lokale voedselnetwerken. Hoe zorginstellingen, gemeente, boeren, burgers en bedrijven samenwerken voor een duurzaam voedsellandschap. Zie project Lokale voedselnetwerken.