Contact > Archief

info@landschapsnetwerkbrummen.nl

De leden van het Landschapsnetwerk Brummen wisselen in de loop der jaren. Sommige hebben een (professionele) achtergrond en kennis over landschap of natuur, sommige komen uit de agrarische hoek of uit de gezondheidszorg of communicatie. Wat ons bindt is dat we onze leefomgeving belangrijk vinden en daar ons ook wel (een tijd) voor willen inzetten. Sommige leden draaien deze vrijwilligersgroep al vanaf het eerste uur, andere zijn net een jaar bezig of komen net kijken. We staan altijd open voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers die binnen het netwerk een activiteit willen (helpen) ontwikkelen en/of uitvoeren. We komen tenminste een keer per 2 maanden bij elkaar.

Jet Berends van Loenen
Bewust Buiten Bewoner van Brummen sinds 2012. Met belangstelling voor alles wat groeit en bloeit, maar het is vooral de plaats en de rol van de mens hierin die mij bovenmatig boeit. De samenhang van wonen, werken en beleven van omgeving, bebouwd en onbebouwd. Niet zinloos terug naar de natuur maar zinvol vooruit samen met de natuur. Mijn favoriete plek is de Empese en Tondense Heide. De processen van oude ontginningen en nieuwe terugwinningen, mensenwerk.

Carel Bolt
Ik ben 3 jaar geleden met mijn gezin in Leuvenheim gaan wonen. Zeker ook vanwege het prachtige landschap. Leuk dan mee te doen met een groep enthousiaste mensen zie zich inzetten voor het Brummense landschap. Mijn favoriete plek? Moeilijk kiezen tussen de IJsseluiterwaarden of toch de bronbossen achter Landgoed Den Bosch.

Mariëtte Claringbould
Sinds 2012 woon ik in Leuvenheim, waar we geleidelijk ons huis en boerenerf verder brengen naar een eigentijdse landelijke woning. Meerdere mensen laten we delen in ons rijke bezit. Zelf ben ik landschapsarchitect, met inmiddels 30 jaar werkervaring in het opstellen van plannen voor de buitenruimte, waarvan 20 jaar mede-eigenaar van buro tlu landschapsarchitecten in Utrecht. Ik ben groot liefhebber van planten- en dierenleven en laat dan ook kansen voor natuur- en landschapsverbetering zelden onbenut.

Quirine Dekker
Opgegroeid aan de kust, als kind vele zomers doorgebracht in de Achterhoek op een boerderij; in beide landschappen voel ik mij thuis. Echter, de keus waar te gaan wonen in de 3e levenshelft was niet echt moeilijk: als je rust en ruimte zoekt dan is de Achterhoek een uitgelezen plek. In 2015 ben ik samen met mijn partner in Hengelo gld neergestreken, net buiten het dorp. Gaandeweg realiseerden wij ons dat we in ons energieneutrale huis op een ‘groen industrieterrein’ wonen. Dit feit heeft mij er toe gebracht actief te worden bij het landschapsnetwerk. Ik ondersteun het netwerk op organisatorisch gebied en ben secretaris van de nieuw op te richten stichting.

Ben Huisman
Ik heb in alle windstreken van ons land gewoond. De ruim 12 jaren in Zutphen waren doorslaggevend om ons in 2015 ‘definitief’ in Brummen te vestigen. De grote afwisseling van overwegend kleinschalig vormgegeven landschap in de overgang van Veluwe naar IJssel is niet alleen landschappelijk mooi, maar is ook de basis van een rijke diversiteit aan planten en dieren. Als bioloog spreekt mij dat bijzonder aan. Ik wandel met onze teckel graag op en rond Het Hammeler, heerlijk om vanuit de bosrand of een laantje telkens weer een ander open veld in te kunnen kijken. Binnen de werkgroep biodiversiteit wil ik graag een bijdrage leveren aan een nog rijker landschap.

Valka Loohuis
Ik ben opgegroeid op een boerderij aan de rand van het bos en verknocht aan ’t land tussen Veluwe en IJssel, van Wilp tot Dieren. De tussenruimtes, rommelhoekjes en overgangen in het landschap, daar houd ik van. Ondanks dat ik zelf meer de kunst en educatie richting in ben gegaan blijft dit landschap mijn parameter.

Paul Opdam
woont sinds oktober 2010 in Leuvenheim. Sinds zijn jeugd kijkt hij naar vogels en hij houdt van lange wandelingen en tuinieren. Als hoogleraar in Wageningen (met pensioen) heeft hij bijzondere interesse voor de ecologie van het landschap en hoe mensen met natuur kunnen samenwerken om het landschap duurzaam te benutten voor hun economie en welzijn.

Majella Schoonman
Na een loopbaan als arts nu (eind)redacteur op het gebied van geneeskunde, wetenschap en landbouw. Probeert bruggen te vinden tussen verschillende vakgebieden, belangen en standpunten. Getrouwd met een Brummense melkveehouder, samen hebben ze in een maatschap een extensieve melkveehouderij in het Brummense buitengebied. Een deel van de grond wordt biologisch beheerd, daarnaast is er een educatieve tak. Zoeken naar evenwicht (optimum in plaats van maximum) is de basis van hun bedrijfsfilosofie. Ze hebben een actieve belangstelling voor nationale en Europese landbouwpolitiek en duurzame landbouw. Dat laatste heeft veel verschillende aspecten: van een gezonde bodem en een aantrekkelijk en veerkrachtig (cultuur)landschap tot een eerlijke, dus duurzame, voedselmarkt.

Lars Soerink
is ecoloog, natuurfotograaf en filmer. Hij werkt als woordvoerder voor Vogelbescherming Nederland en runt met enkele goede vrienden fotobureau Vildaphoto.net, gespecialiseerd in landschappen en alles dat daarin leeft. Lars woont in Leuvenheim.

Claire Vos
woont sinds 2010 in Leuvenheim. Wij hebben voor deze woonplek gekozen vanwege het gave landschap op de overgang tussen Veluwe en IJssel. Als landschapsecoloog is het mooi om te zien hoeveel variatie er hier bestaat over korte afstand. Mijn lievelingsplek is het Ganzenei, met de golvende graslanden gevormd door de rivier. Verder ben ik actief in de Poelenwerkgoep Brummen en zijn de ecologische moestuin en de ontwikkeling van zoveel mogelijk biodiversiteit in de tuin mijn passies.

Hennita van der Zee-Benjamins
In mijn jeugd in Drenthe ben ik met plezier actief geweest bij de Scouting en ben met vakanties nog lange tijd blijven kamperen. In 2001 ben ik verhuisd naar het jongste buurtschap: (Rhienderense) Broek. Sinds 2014 verbind ik allerlei sociaal maatschappelijke lijntjes in de gemeente Brummen als sociaal werker bij SWB. Wanneer ik met onze hond in de natuur wandel zeg ik regelmatig bij mezelf: “Wat wonen we hier toch mooi!” Mijn persoonlijke wens is dat dit zo mag blijven en zie daarbij de verrijkende rol van Landschapsnetwerk Brummen van groot belang. Iedere inwoner kan zijn of haar steen(tje) bijdragen, het gaat ons uit eindelijk allemaal aan: ons landschap.

 

Grafisch ontwerp website
Raoul Wassenaar

Technische realisatie website
Studio544