Groenblauwe dooradering en landschapsdiensten: de 5 hoofdpunten

 1. GBDA is de hotspot voor biodiversiteit in het agrarische landschap.
 1. Een GBDA levert tegelijkertijd allerlei landschapsdiensten van waarde voor (o.a.) natuurinclusieve landbouwers, waterbeheerders, natuurbeheerders, gemeente en bewoners. Ieder heeft belang bij GBDA.
 1. Wanneer werkt GBDA goed?
 • GBDA bedekt 10-15% van het landschap
 • De percelen zijn niet groter dan 2-3 ha.
 • De GBDA bestaat uit een combinatie van houtige elementen en kruidenrijke randen
 • De teelt op het perceel bestaat uit gemengde gewassen, bijvoorbeeld zoals bij strokenteelt
 1. Alle grondeigenaren dragen bij aan GBDA: boeren, gemeente, waterschap, landgoederen, natuurbeheerders en bewoners. Elk kan wat doen. Hoe beter hun beheer, hoe groter hun bijdrage.
 1. Bij 10-15% GBDA is minder grond beschikbaar voor agrarische teelten, maar dit wordt gecompenseerd door de hogere opbrengst.Groenblauwe dooradering en landschapsdiensten: de 5 hoofdpunten

 1. GBDA is de hotspot voor biodiversiteit in het agrarische landschap.
 1. Een GBDA levert tegelijkertijd allerlei landschapsdiensten van waarde voor (o.a.) natuurinclusieve landbouwers, waterbeheerders, natuurbeheerders, gemeente en bewoners. Ieder heeft belang bij GBDA.
 1. Wanneer werkt GBDA goed?
 • GBDA bedekt 10-15% van het landschap
 • De percelen zijn niet groter dan 2-3 ha.
 • De GBDA bestaat uit een combinatie van houtige elementen en kruidenrijke randen
 • De teelt op het perceel bestaat uit gemengde gewassen, bijvoorbeeld zoals bij strokenteelt
 1. Alle grondeigenaren dragen bij aan GBDA: boeren, gemeente, waterschap, landgoederen, natuurbeheerders en bewoners. Elk kan wat doen. Hoe beter hun beheer, hoe groter hun bijdrage.
 1. Bij 10-15% GBDA is minder grond beschikbaar voor agrarische teelten, maar dit wordt gecompenseerd door de hogere opbrengst.