IJsselmarke: voedsel uit een bijzonder landschap

Tussen de Veluwe en de IJssel, ter hoogte van Brummen en Voorst, zie je in het landschap nog altijd de oeroude wisselwerking tussen mens en natuur. In de hoofdrol: het water dat van de Veluwe naar de IJssel afstroomde. Als grondwater en als beek. De mensen woonden aan de voet van de Veluwe en op het snoer van zandheuvels langs de rivier. Daartussen: gronden te nat en te woest om er te wonen. 

De leefgemeenschappen hadden die natte gronden opgedeeld in marken. Elke gemeenschap had een marke in gemeenschappelijk eigendom en bestuur. Ook de Veluwse heuvels en de uiterwaard waren lang in gemeenschappelijk beheer. In de loop der eeuwen zijn de marken geschikt gemaakt voor moderne landbouw. Aan de lage kant, waar het water naar toe stroomde, ontwikkelden zich landgoederen. Zo ontstond de zonering die zo typerend is voor dit gebied. 

De markegrenzen zijn nog altijd zichtbaar in de lange rechte lijnen: de beken en wegen van Veluwe naar IJssel. 

Samen met de zonering in het landschap, de grote variatie aan landschapsvormen en de rijke biodiversiteit vormen ze de typerende kenmerken van het IJsselmarke-landschap; een voor Nederland bijzonder overgangslandschap, tussen de Veluwse zandheuvels en de dynamische IJssel. Zie Brummen - de Landschapsbiografie, cahier 1 voor meer informatie.

IJsselmarke is trots op dit landschap en wil het met respect beheren en benutten, als onze leefomgeving en die van volgende generaties. IJsselmarke: voedsel uit een bijzonder landschap

Tussen de Veluwe en de IJssel, ter hoogte van Brummen en Voorst, zie je in het landschap nog altijd de oeroude wisselwerking tussen mens en natuur. In de hoofdrol: het water dat van de Veluwe naar de IJssel afstroomde. Als grondwater en als beek. De mensen woonden aan de voet van de Veluwe en op het snoer van zandheuvels langs de rivier. Daartussen: gronden te nat en te woest om er te wonen. 

De leefgemeenschappen hadden die natte gronden opgedeeld in marken. Elke gemeenschap had een marke in gemeenschappelijk eigendom en bestuur. Ook de Veluwse heuvels en de uiterwaard waren lang in gemeenschappelijk beheer. In de loop der eeuwen zijn de marken geschikt gemaakt voor moderne landbouw. Aan de lage kant, waar het water naar toe stroomde, ontwikkelden zich landgoederen. Zo ontstond de zonering die zo typerend is voor dit gebied. 

De markegrenzen zijn nog altijd zichtbaar in de lange rechte lijnen: de beken en wegen van Veluwe naar IJssel. 

Samen met de zonering in het landschap, de grote variatie aan landschapsvormen en de rijke biodiversiteit vormen ze de typerende kenmerken van het IJsselmarke-landschap; een voor Nederland bijzonder overgangslandschap, tussen de Veluwse zandheuvels en de dynamische IJssel. Zie Brummen - de Landschapsbiografie, cahier 1 voor meer informatie.

IJsselmarke is trots op dit landschap en wil het met respect beheren en benutten, als onze leefomgeving en die van volgende generaties.