Wat doen we? > Kennisuitwisseling


Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voor komen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis daaraan bijdragen. Daartoe bevorderen we kennis, informatie-uitwisseling en discussie.
Enkele voorbeelden: Een biografie van het landschap in de gemeente Brummen, en het jaarlijkse landschapsgesprek in november.

‘Je ziet meer als je kijkt met je hart’


Wat doen we? > Kennisuitwisseling


Landschap krijgt extra waarde als we begrijpen hoe het in elkaar zit, hoe het is ontstaan, hoe het ecologisch werkt, waarom bepaalde planten en dieren er voor komen en andere niet, en hoe het wordt beheerd. Het LNB wil met haar kennis daaraan bijdragen. Daartoe bevorderen we kennis, informatie-uitwisseling en discussie. Voorbeelden zijn: het uitgeven van publicaties, het organiseren van fietstochten, het jaarlijks Landschapsgesprek in november. 

‘Je ziet meer als je kijkt met je hart’

Zie ook:
Agenda en activiteiten
Nieuwsbrief