Energietransitie en landschap

Studio544Energietransitie en landschap

Terug naar projecten

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal en maat van het landschap en zelfs de biodiversiteit versterken. Een goede inpassing zorgt immers voor meer draagvlak en meer natuur.

Het Landschapsnetwerk heeft uitgangspunten opgesteld voor de inpassing van zon- en windlocaties in het Brummense Landschap. Deze zijn door de gemeente Brummen gebruikt in het uitnodigingskader zon- en windenergie, als onderdeel van de Regionale Energiestrategie. Klik hier voor de tabel met uitgangspunten.


Brummense Landschapsgesprek 2019

 

Wat gaat de energietransitie betekenen voor het Brummens Landschap?

Om aan de internationale afspraken van Parijs (2015) te voldoen, gaat Nederland grootschalig zon- en windenergie opwekken. In 2030 moeten we 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Hoe gaat dat er in het Brummens landschap uitzien? Kiest u voor zonneparken of juist voor windmolens? En waar moeten die dan komen en onder welke voorwaarden? U wordt bijgepraat door deskundigen over de energieopgave, over oplossingen en de consequenties voor het Brummens Landschap. Aan de hand van het Dialoogspel van Brummen Energie komt u spelenderwijs met elkaar in gesprek over deze ontwikkeling.

download hier de drie inleidende presentaties van het Landschapsgesprek 2019
Regionale Energie Strategie
Ons landschap vol energie
Kansen voor biodiversiteit in zonnevelden op het land

Windturbines. Foto: Lars Soerink / www.vildaphoto.net

Zonneveld. Foto: Yves Adams / www.vildaphoto.net


Zienswijze op de concept Regionale Energie Strategie

brief-LNB-op-RES-11-8-2020-def