Energietransitie en landschap

Studio544Energietransitie en landschap

Terug naar projecten

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal en maat van het landschap en zelfs de biodiversiteit versterken. Een goede inpassing zorgt immers voor meer draagvlak en meer natuur.