Brummense Landschapsgesprek 2019

websitebeheerenergietransitie en landschap

Het jaarlijkse Landschapsgesprek gaat dit jaar over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. Landschapsnetwerk Brummen organiseert het in samenwerking met Brummen Energie op 18 november. De avond begint om 19:00 uur en vindt plaats in de Reuvershoeve in Brummen. Omdat we een hoge opkomst verwachten vragen we u zich aan te melden bij Quirine Dekker (LNB): qso@planet.nl. U ontvangt dan de uitnodiging en het programma. Wat gaat … Read More

Energietransitie en landschap

Studio544energietransitie en landschap

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal … Read More