Biodiversiteit

Studio544Biodiversiteit

Terug naar projecten

 

Het landschapsnetwerk zet zich in voor herstel van de biodiversiteit in ons landschap. Ons uitgangspunt is: iedereen kan wat doen om de biodiversiteit te herstellen door gerichte acties en samenwerking.

De biodiversiteit in het landelijk gebied staat sterk onder druk. Iedereen kent de berichten over de sterke achteruitgang van de insecten en de terugloop van de plattelandvogels. 

Herstel van de groene infrastructuur (denk aan houtwallen, bloemrijke bermen, natuurlijke oevers, poelen, natuurlijke tuinen, etc.) helpt om de biodiversiteit in het landelijk gebied te herstellen en versterkt de samenhang van het natuurnetwerk. Dat is belangrijk voor een robuuste natuursysteem.

Voorbeelden van onze activiteiten:

  • De oprichting van het Bijenlint in Leuvenheim,
  • Overleg met en advies aan gemeente en waterschap over ecologisch beheerde bermen, oevers en dijken: niet klepelen maar maaien en afvoeren!
  • De oprichting van de groep De patrijs terug in Brummen!