Biodiversiteit

Studio544Biodiversiteit

Terug naar projecten

Het landschapsnetwerk zet zich in voor herstel van de biodiversiteit in ons landschap. Ons uitgangspunt is: iedereen kan wat doen om de biodiversiteit te herstellen door gerichte acties en samenwerking.

De biodiversiteit in het landelijk gebied staat sterk onder druk. Iedereen kent de berichten over de sterke achteruitgang van de insecten en de terugloop van de platteland vogels. Zie ook onze presentatie op het Landschapsgesprek 2018

Herstel van de groene infrastructuur (denk aan houtwallen, bloemrijke bermen, natuurlijke oevers, poelen, natuurlijke tuinen, etc.) helpt om de biodiversiteit in het landelijk gebied te herstellen en versterkt de samenhang van het natuurnetwerk. Dat is belangrijk voor een robuust natuursysteem.

Voorbeelden van onze activiteiten: