Natuurinclusieve landbouw

Studio544Natuurinclusieve landbouw

LNB werkt aan een natuurinclusief landschap”

In natuurinclusieve landbouw wordt de rol van natuur in het landbouwsysteem erkend en versterkt. Denk aan groenblauwe dooradering voor biodiversiteit, gesloten stoffenkringlopen, kruidenrijk grasland en productie van landschapsdiensten. Klik hier voor meer uitleg. 

In Brummen zijn door gemeente, provincie en Natuur en Milieu Gelderland proefprojecten gestart, vooral gericht op individuele boerenbedrijven. Het Landschapsnetwerk voegt daar het  landschapsniveau aan toe. Door samenwerking ontstaat een netwerk aan landschapselementen. Op landschapsniveau is de biodiversiteit veerkrachtiger, en doen landschapsdiensten zoals natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving het beter. Door samenwerking verbetert ook de positie van boerenbedrijven door actieve steun van lokale consumenten. Onze speerpunten zijn: 

Meer groenblauwe dooradering
(GBDA), het netwerk van natuurlijke elementen in het agrarische landschap. GBDA is een sleutel tot samenwerking. Het Landschapsnetwerk laat zien hoe en waar versterking door GBDA effectief is voor meer biodiversiteit en voor de productie van landschapsdiensten. We informeren agrarische bedrijven en andere partijen waar en hoe ze door samenwerking profiteren van investeringen in GBDA. Verbeteringen in ecologisch bermbeheer door de gemeente en ecologisch beheer van watergangen door het waterschap kunnen bijvoorbeeld GBDA-maatregelen in het kader van natuurinclusieve landbouw effectiever maken.   

Lokale voedselnetwerken uitbreiden.
Het Landschapsnetwerk stimuleert een groeiende vraag naar lokale producten vanuit de consument. Voor de boer biedt dit kansen de afzet van producten te verbreden en om te schakelen naar natuurinclusieve bedrijfsvoering. De consument krijgt meer verantwoordelijkheid voor het natuurinclusieve landschap. Meer hierover onder lokale voedselnetwerken

Bekijk hier het actieplan natuurinclusieve landbouw Gelderland.