Natuurinclusieve landbouw

Studio544Natuurinclusieve landbouw

LNB werkt aan een natuurinclusief landschap”

In natuurinclusieve landbouw wordt de rol van natuur in het landbouwsysteem erkend en versterkt. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, kruidenrijk grasland en productie van landschapsdiensten. In Brummen hebben provincie en gemeente een proefproject gestart. Omdat dit is gericht op boerenbedrijven, maar natuurinclusieve landbouw in ieders belang is, willen wij dit proefproject verbinden met de Brummense gemeenschap. Omdat onze boeren hulp nodig hebben. Omdat samenwerking hun sociale en economische positie verbetert. En omdat ons landschap ervan profiteert.

Lees verder hoe wij die verbinding gaan leggen.

Groenblauwe dooradering: het verbindende netwerk

Groenblauwe dooradering (GBDA), het netwerk van natuurlijke elementen, is de belangrijkste drager van biodiversiteit in het agrarische landschap. Ook levert GBDA landschapsdiensten, waardevol voor uiteenlopende partijen. GBDA verbindt en voert naar samenwerking.

Omdat GBDA en landschapsdiensten een integraal onderdeel vormen van natuurinclusieve bedrijven moeten ze een plek krijgen in nieuwe verdienmodellen. Het Landschapsnetwerk wil boeren en andere belanghebbenden adviseren over de inrichting van het natuurinclusieve landschap. Lees hier over ons onderzoek naar hoe een goed functionerende GBDA kan worden vorm gegeven.

Lokale voedselnetwerken uitbreiden.
Het Landschapsnetwerk stimuleert een groeiende vraag naar lokale producten vanuit de consument. Voor de boer biedt dit kansen de afzet van producten te verbreden en om te schakelen naar natuurinclusieve bedrijfsvoering. De consument krijgt meer verantwoordelijkheid voor het natuurinclusieve landschap. Meer hierover onder lokale voedselnetwerken

Bekijk hier het actieplan natuurinclusieve landbouw Gelderland.