Natuurinclusieve landbouw

Studio544Natuurinclusieve landbouw

“LNB werkt aan een natuurinclusief landschap” In natuurinclusieve landbouw wordt de rol van natuur in het landbouwsysteem erkend en versterkt. Denk aan groenblauwe dooradering voor biodiversiteit, gesloten stoffenkringlopen, kruidenrijk grasland en productie van landschapsdiensten. Klik hier voor meer uitleg.  In Brummen zijn door gemeente, provincie en Natuur en Milieu Gelderland proefprojecten gestart, vooral gericht op individuele boerenbedrijven. Het Landschapsnetwerk voegt … Read More