Natuurinclusieve landbouw

Studio544Natuurinclusieve landbouw

“LNB werkt aan een natuurinclusief landschap” In natuurinclusieve landbouw wordt de rol van natuur in het landbouwsysteem erkend en versterkt. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, kruidenrijk grasland en productie van landschapsdiensten. In Brummen hebben provincie en gemeente een proefproject gestart. Omdat dit is gericht op boerenbedrijven, maar natuurinclusieve landbouw in ieders belang is, willen wij dit proefproject verbinden met de … Read More