Klimaatverandering

Studio544Klimaatverandering

Landschap aanpassen aan klimaatverandering Klimaatverandering heeft vele kanten. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van broeikasgassen rigoureus beperken. Zie het project Energietransitie en landschap voor wat dit in het Brummense landschap teweeg kan brengen. Maar alle beperkende maatregelen ten spijt: het klimaat verandert al. Het wordt warmer, de zomers worden droger en extreme buien heftiger. Deze veranderingen hebben … Read More