Landschapsbiografie 2.0 Brummen

Studio544landschapsbiografie

Bewoners en ondernemers spelen een steeds belangrijker rol in de ontwikkeling van ons landschap als onze leefomgeving. De nieuwe omgevingswet is daarop gebaseerd. Daarom wil het Landschapsnetwerk de kennis en betrokkenheid van bewoners van Brummen versterken met een geheel nieuw type landschapsbiografie. Deze Landschapsbiografie 2.0 wordt gemaakt door bewoners en ondernemers. We leggen de verbinding tussen de bestaande waarden van … Read More

Energietransitie en landschap

Studio544energietransitie en landschap

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal … Read More

WaardeVOL Brummen

Studio544WaardeVOL Brummen

Landschap aanpassen aan klimaatverandering Het Landschapsnetwerk is partij in een bijzondere samenwerking van Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Gemeente Brummen met bewoners, agrariĆ«rs en Natuurmonumenten. Het project WaardeVOL Brummen heeft tot doel het gebied tussen Hall, Oeken en Voorstonden aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. In dit gebied liggen twee belangrijke natuurgebieden. Het Landschapsnetwerk adviseert over … Read More

Biodiversiteit

Studio544biodiversiteit

  Het landschapsnetwerk zet zich in voor herstel van de biodiversiteit in ons landschap. Ons uitgangspunt is: iedereen kan wat doen om de biodiversiteit te herstellen door gerichte acties en samenwerking. De biodiversiteit in het landelijk gebied staat sterk onder druk. Iedereen kent de berichten over de sterke achteruitgang van de insecten en de terugloop van de plattelandvogels.  Herstel van … Read More

Lokale voedselnetwerken

Studio544lokale voedselnetwerken

Gezonder voedsel, gezonder landschap, gezonder boerenbedrijf Het Landschapsnetwerk Brummen bevordert dat meer boeren direct gaan leveren aan burgers en bedrijven in de regio. Zo krijgt de boer een betere economische en maatschappelijke positie. En de consument gezonder voedsel en een aantrekkelijker en gezonder landschap. Het Landschapsnetwerk Brummen werkt daarom samen met agrariĆ«rs, zorginstellingen, bedrijven, burgers en gemeente aan lokale voedselnetwerken. … Read More