Lancering van Brummen-de Landschapsbiografie

Studio544Geen categorie

Wethouder Pouwel Inberg en de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth in gesprek met redactielid Marije Verbeeck bij de lancering van Brummen-de Landschapsbiografie. In hun reacties benadrukten ze hoe belangrijk het is dat bewoners dit soort initiatieven nemen. Want er komen veel veranderingen op het landschap af. “Met deze basis kun je gaan nadenken over hoe je met die verandering om kunt … Read More

Landschapsbiografie

Studio544Landschapsbiografie

Op 9 April 2021 is Brummen-De Landschapsbiografie verschenen. Een cadeau van het Landschapsnetwerk aan de inwoners van Brummen. Omdat het landschap van iedereen is. Bijna de gehele oplage van 5000 exemplaren is door inwoners opgehaald bij de afhaalpunten en zo bij Brummense huishoudens terecht gekomen. Over “Brummen – de landschapsbiografie” De biografie bestaat onder meer uit fraai geïllustreerde cahiers met informatie en … Read More

Natuurinclusieve landbouw

Studio544Natuurinclusieve landbouw

“LNB werkt aan een natuurinclusief landschap” In natuurinclusieve landbouw wordt de rol van natuur in het landbouwsysteem erkend en versterkt. Denk aan ruimte voor biodiversiteit, kruidenrijk grasland en productie van landschapsdiensten. In Brummen hebben provincie en gemeente een proefproject gestart. Omdat dit is gericht op boerenbedrijven, maar natuurinclusieve landbouw in ieders belang is, willen wij dit proefproject verbinden met de … Read More

Biodiversiteit

Studio544Biodiversiteit

Het landschapsnetwerk zet zich in voor herstel van de biodiversiteit in ons landschap. Ons uitgangspunt is: iedereen kan wat doen om de biodiversiteit te herstellen door gerichte acties en samenwerking. De biodiversiteit in het landelijk gebied staat sterk onder druk. Iedereen kent de berichten over de sterke achteruitgang van de insecten en de terugloop van de platteland vogels. Zie ook … Read More

Energietransitie en landschap

Studio544Energietransitie en landschap

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal … Read More

IJsselmarke

Studio544IJsselmarke

IJsselmarke: gezond en eerlijk voedsel uit eigen landschap  Het Landschapsnetwerk Brummen werkt aan de ontwikkeling van een lokaal voedselnetwerk: IJsselmarke. Hierin nemen producenten en consumenten samen verantwoordelijkheid voor voedsel productie en landschap. De naam IJsselmarke verwijst naar de gemeenschappelijk beheerde gronden (“marken”) uit vroeger tijden. Voedsel kopen bij de IJsselmarke boer heeft allerlei voordelen. De boer krijgt een eerlijke prijs en meer … Read More

Klimaatverandering

Studio544Klimaatverandering

Landschap aanpassen aan klimaatverandering Klimaatverandering heeft vele kanten. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van broeikasgassen rigoureus beperken. Zie het project Energietransitie en landschap voor wat dit in het Brummense landschap teweeg kan brengen. Maar alle beperkende maatregelen ten spijt: het klimaat verandert al. Het wordt warmer, de zomers worden droger en extreme buien heftiger. Deze veranderingen hebben … Read More