Landschapsbiografie

Studio544Landschapsbiografie

In april 2021 verschijnt Brummen*De Landschapsbiografie. In plaats van een koffietafelboek wordt dit een box met veelsoortige inhoud Half april 2021 ligt de Landschapsbiografie klaar. Want er is voor 5000 huishoudens gratis een exemplaar beschikbaar. Kijk hier hoe je een exemplaar bemachtigt. Open die box en graaf in die stapel fraai geïllustreerde cahiers en verbaas u over het biodiversiteitsspel. En hang … Read More

Biodiversiteit

Studio544Biodiversiteit

  Het landschapsnetwerk zet zich in voor herstel van de biodiversiteit in ons landschap. Ons uitgangspunt is: iedereen kan wat doen om de biodiversiteit te herstellen door gerichte acties en samenwerking. De biodiversiteit in het landelijk gebied staat sterk onder druk. Iedereen kent de berichten over de sterke achteruitgang van de insecten en de terugloop van de plattelandvogels.  Herstel van … Read More

Energietransitie en landschap

Studio544Energietransitie en landschap

Klimaatverandering vraagt dat we massaal omschakelen naar hernieuwbare energievormen. Maar grote windmolens en grootschalige zonnevelden zijn lastig in te passen in het kleinschalige en gevarieerde Brummense landschap. Landschapsnetwerk Brummen volgt de ontwikkelingen op de voet. We brengen onze kennis van het landschap en de ecologie graag in bij concrete projecten. We zoeken mee naar oplossingen die aansluiten bij de schaal … Read More

Lokale voedselnetwerken

Studio544Lokale voedselnetwerken

Gezonder voedsel, gezonder landschap, gezonder boerenbedrijf Het Landschapsnetwerk Brummen bevordert dat meer boeren direct gaan leveren aan burgers en bedrijven in de regio. Zo krijgt de boer een betere economische en maatschappelijke positie. En de consument gezonder voedsel en een aantrekkelijker en gezonder landschap. Het Landschapsnetwerk Brummen werkt daarom samen met agrariërs, zorginstellingen, bedrijven, burgers en gemeente aan lokale voedselnetwerken. … Read More

Klimaatverandering

Studio544Klimaatverandering

Landschap aanpassen aan klimaatverandering Klimaatverandering heeft vele kanten. Om klimaatverandering te stoppen moeten we de uitstoot van broeikasgassen rigoureus beperken. Zie het project Energietransitie en landschap voor wat dit in het Brummense landschap teweeg kan brengen. Maar alle beperkende maatregelen ten spijt: het klimaat verandert al. Het wordt warmer, de zomers worden droger en extreme buien heftiger. Deze veranderingen hebben … Read More